Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Team coaching

Są to spotkania robocze na specjalne zamówienie, których temat jest zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem grupy docelowej.

Szczegółowe cele zajęć zleceniodawca ustala z trenerem prowadzącym. Charakterystyczne dla tego typu zajęć jest to, iż są nakierowane na zmianę sytuacji w zespole, w którym są prowadzone, na osiągnięcie konkretnego celu. Opierają się one na pracy nad bieżącymi sprawami grupy i wykorzystują jej zasoby.

Od tradycyjnego szkolenia zajęcia te różnią się tym, że uczestnicy aktywnie wchodzą w interakcje między sobą. Bazują na swoich doświadczeniach zawodowych, weryfikują je z treściami proponowanymi przez innych uczestników i przez trenera. Trener skłania uczestników do refleksji, zachęca do innego spojrzenia na omawiane tematy, zadaje pytania. W trakcie zajęć zostaje osiągnięty wspólny cel całego zespołu lub zostają ustalone konieczne działania, które doprowadzą do osiągnięcia tego celu.

Dodatkowymi korzyściami, poza osiągnięciem celu podstawowego, :

 • Wzrost automotywacji
 • Wzrost efektywności pracy
 • Wymiana doświadczeń
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Poznanie nowych sposobów działania
 • Poprawa komunikacji w zespole
 • Spadek negatywnego napięcia związanego z pracą
 • Wzrost świadomości celów wykonywanych zadań.                     

Czas trwania warsztatu uzależniony jest od potrzeb bieżących grupy i może wynosić w specyficznych przypadkach od 4 godzin do cyklu 6 spotkań po 2 dni szkoleniowe (typowy team coaching). Standardem jest spotkanie minimum dwudniowe.

Ilość uczestników powinna być zgodna z ilością członków zespołu - od kilku do dwudziestu osób. W skrajnych przypadkach można pracować z większą grupą (częściowo w podgrupach).

Metodologia:

Metodologia zgodna ze standardami ICC.

 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Warsztaty interaktywne.

Materiały dydaktyczne:

Dokumentacja poszkoleniowa w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).