Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Narzędzia psychometryczne

Narzędzie psychometryczne/Test psychometryczny jest to wystandaryzowany i zobiektywizowany pomiar próbki zachowania. Pozwala na podstawie zachowania się osoby badanej w sytuacji testowej wnioskować o jej zachowaniu w sytuacjach pozatestowych, życiowych. Testy to najbardziej typowa i popularna metoda badań psychologicznych. Stosowana przez psychologów, jak również przez osoby odpowiednio do tego przeszkolone a nie będące psychologami. Dzięki szkoleniom, przeprowadzający test zna zarówno jego możliwości jak i ograniczenia.

Obecnie za pomocą testów psychologicznych możemy określić:

  • cechy osobowości
  • temperament
  • inteligencję
  • kompetencje społeczne i sposób funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych
  • sposób radzenia sobie ze stresem i z konfliktami
  • hierarchię wartości
  • preferowany styl uczenia się.