Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Facylitacja

Spotkania i warsztaty pełnią ważną rolę w organizacjach. Począwszy od cotygodniowych odpraw menadżerów, poprzez różne stadia projektów, po warsztaty kreatywne, dużym wyzwaniem staje się poprowadzenie ich tak, aby były maksymalnie efektywne. Przy spotkaniach z dużą liczbą uczestników wspólna praca warsztatowa wydaje się być niemożliwa. Sam człowiek nie może zapanować nad taką pracą, ale wsparty dopasowaną strukturą spotkaniamoże. Stąd właśnie konieczność ułatwiana sobie prowadzenia spotkań czyli facylitacji (od francuskiego facile – łatwy więc facylitacja to ułatwianie).

Wiedza, jak prowadzić efektywne spotkania, jest bardzo przydatna, jeśli nie kluczowa w obecnych czasach. Nawet jeśli menadżer umie facylitować, to prowadząc warsztat nie może angażować się w jego treści. Stąd też potrzeba zaproszenia zewnętrznego facylitatora, który nie angażując się w merytorykę spotkania jest w stanie poprowadzić efektywne spotkanie przy pomocy odpowiednio dobranej struktury, technik i narzędzi.

W ramach usługi facylitacji proponujemy:

 1. Pre-warsztat, którego celem jest ustalenie oczekiwanych rezultatów pracy na warsztacie głównym. Dodatkowo naświetlona zostanie facylitacja jako sposób pracy grupowej, przyjęte też będą zasady pracy z facylitatorem. Kluczowe jest nawiązanie relacji pomiędzy facylitatorami i uczestnikami warsztatu oraz wzbudzenie zainteresowania i zaangażowania grupy uczestników
 2. Warsztat główny, na którym uczestnicy, pracując w przygotowanej przez facylitatora strukturze, osiągną oczekiwane rezultaty. Warsztat będzie zawierał serię odpowiednio dobranych kroków. Kluczowe jest wyrównane zaangażowane wszystkich uczestników.

Facylitować można właściwie każdą pracę zespołową, gdy zespół zbiera się w jednym miejscu by omówić sytuację i podjąć decyzję lub wypracować rozwiązania. Dla uporządkowania można określić kilka obszarów, gdzie warsztaty facylitowane mają największy sens:

 • Tworzenie lub aktualizacja planów strategicznych i dokumentów operacyjnych, przykładowo strategii przedsiębiorstwa, w tym strategii zarządzania zasobami ludzkimi wraz z planami szkoleń, strategii innowacyjności, itp.
 • Tworzenie portfela przedsiębiorstwa, programów (czyli grup projektów) oraz poszczególnych projektów, spotkania zespołów projektowych lub programowych szczególnie w trudnych sytuacjach,
 • Tworzenie struktur organizacyjnych i systemów komunikacyjnych w firmie
 • Rozwiązywanie problemów, takich jak spadek sprzedaży, ucieczka klientów, problemy technologiczne lub związane ze efektywnością
 • Kreatywność i innowacyjność; tworzenie nowych produktów lub usług

Korzyści z prowadzenia warsztatu przez zewnętrznego facylitatora:

 • Lepsza, efektywniejsza komunikacja uczestników
 • Osiąganie więcej w krótszym czasie
 • Przestrzeń dla uczestnictwa w procesie wszystkich zainteresowanych osób
 • Ograniczenie negatywnych emocji i ryzyka zaistnienia i utrwalenia konfliktu przy pracy nad kontrowersyjnymi lub angażującymi emocjonalnie sytuacjami poprzez bieżące rozwiązywanie spraw spornych.