Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Coaching biznesowy

Tak jak w sporcie, tak również w biznesie, przed startem w kluczowych zawodach należy się odpowiednio przygotować – zadbać o kondycję, dobrą technikę, niezbędne umiejętności etc. To bowiem one zweryfikują nasze przygotowanie do startu – pozwolą wygrać z konkurencją i zawalczyć o wysokie miejsce na podium. Właśnie dlatego kluczowym, choć bardzo często niedostrzegalnym w samych zawodach etapem jest trening. Jego zbilansowany i przygotowany przez eksperta program oraz intensywność i cykliczność ćwiczeń pozwoli zadbać o stały, systematyczny rozwój oraz coraz lepszą formę. Również coaching biznesowy działa na takich zasadach – jego celem jest budowanie trwałych, stabilnych i mających swoje praktyczne zastosowanie fundamentów, na których można wznosić piramidę sukcesu.

Czym tak naprawdę wyróżnia się profesjonalny coaching biznesowy?

 • jest przedsięwzięciem dobrowolnym – wymuszone uczestnictwo w zajęciach nigdy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów;
 • nie jest działaniem ukierunkowanym na zdobycie szablonowej wiedzy, ale spotkaniem pozwalającym na rozbudowanie własnych, indywidualnych umiejętności oraz metod uczenia się i poszerzania wiedzy (z danej dyscypliny);
 • jest współpracą – tylko relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu pozwoli coachowi na prowadzenie efektywnych ćwiczeń z podopiecznym;
 • jest działaniem ukierunkowanym na zmiany (celowe, wdrażane w pełni świadomie);
 • jest przedsięwzięciem aktywizującym, mającym na celu rozbudzanie kreatywności i zachęcanie do działania.

Tak, jak i inne przedsięwzięcia rozwojowe, tak i coaching biznesowy oceniany jest z perspektywy korzyści, które przynosi. Należy więc bardzo wyraźnie podkreślić, że osoby korzystające z tej formy aktywizacji zawodowo-personalnej mają okazję do:

 • rozpoznania, zdefiniowania i świadomego rozwijania swoich kompetencji miękkich,
 • odkrywania własnych mocnych i słabych stron (dotyczy tak życia zawodowego, jak i prywatnego),
 • podjęcia pracy nad rozwijaniem swoich mocnych stron oraz profesjonalną autoprezentacją,
 • wzmocnienia poczucia własnej wartości i świadomości swoich atutów,
 • wzmocnienia pewności siebie (niezbędne tak w pracy, jak i poza nią),
 • przyjęcia postawy aktywnej, ukierunkowanej na działanie i osiąganie kolejnych celów – wiąże się to z gotowością do pokonywania kolejnych przeszkód,
 • rozbudzenia swojej kreatywności oraz umiejętności nieszablonowego i wieloaspektowego myślenia.

Coaching biznesowy to doskonalenie kompetencji kadry menedżerskiej w różnych obszarach, które mają zostać rozwinięte w danej firmie. Pozwala znacząco wzmocnić przedsiębiorstwo dzięki poszerzaniu wiedzy oraz ukształtowaniu określonych postaw, a także wydobyć te cechy z człowieka, które prowadzić go będą do osiągnięcia sukcesu. Opiera się na współpracy i zaufaniu.

Nasza firma proponuje holistyczną formułę coachingów wg ICC (International Coaching Community), według której nie tylko posiadana wiedza i umiejętności decydują          o zachowaniach pracowników. Należy wziąć pod uwagę również przekonania i hierarchię wartości, sposoby myślenia i schematy działania, poczucie tożsamości czy umiejętność pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Bardzo istotne jest również to, jak pracownik uzewnętrznia swoje emocje i komunikuje się z innymi ludźmi. Wszystkie te czynniki wpływają na efektywność pracy.

Dzięki przeprowadzaniu coachingów biznesowych, możliwe jest odkrywanie przyczyn niepożądanych zachowań i zapoczątkowanie powstawania nowych schematów               i rozwiązań. Dzięki niemu możliwe jest dokonanie trwałej zmiany w zachowaniach coachowanej osoby.

Jakie jeszcze są dodatkowe korzyści wynikające z przeprowadzania coachingów indywidualnych (które nie są zawarte w kontrakcie)?

 • Rozwój jest połączony z konkretnymi zadaniami powiązanymi z danym stanowiskiem pracy,
 • Umożliwia zdobywanie wiedzy i rozwój osobisty w miejscu pracy,
 • Pomaga w poznaniu nowych możliwości, które do tej pory nie były wykorzystywane przez Klienta,
 • Posługiwanie się indywidualnymi i charakterystycznymi strategiami uczenia i motywowania, które dostosowywane są do konkretnych jednostek,
 • Sposoby osiągania celów indywidualnych powodują, że wspierane są również ogólne cele przedsiębiorstwa,
 • Oszczędność pieniędzy oraz czasu, które zostałyby spożytkowane na rozwój pracowników i poprawę ich wydajności działania,
 • Możliwość łatwego i szybkiego wdrożenia zmian oraz wykorzystania zdobytej wiedzy po powrocie do pracy ze szkoleń,
 • Wypracowywanie odpowiednich postaw pracowników,
 • Zmiany w przedsiębiorstwie proponowane i wdrażane przez osoby ważne pod kątem strategicznym na różnych stanowiskach,
 • Poprawienie motywacji menadżerów firmy,
 • Oszczędność czasu, bowiem coachingi nie dezorganizują codziennych zadań wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa.

Wszystkie coachingi biznesowe są w naszej firmie prowadzone przez trenerów z międzynarodowymi certyfikatami coacha ICC oraz odpowiednim doświadczeniem trenerskim, psychologicznym oraz biznesowym.

Czas trwania:

- ok. 6 miesięcy – spotkania odbywają się w ustalonych terminach i trwają od 1 do 1,5 godziny,

Adresaci:

- kadra menadżerska (zarówno średnia, jak i wyższa)

Ilość uczestników:

- spotkania indywidualne.