Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Belbin Interplace

Belbin Interplace - Badanie Ról Zespołowych wg. dr. Mereditha Belbina to narzędzie psychometryczne, które zostało zaprojektowane dla biznesu dzięki wieloletnim badaniom dynamiki zespołu i praw nim rządzących.

Belbin odkrył, że aby prawidłowo, długoterminowo i z zaangażowaniem wykonywać swoje obowiązki, człowiek raczej powinien spełniać kryteria bycia „dopasowanym” do zadania, niż bycia „odpowiednim” kandydatem. Kryteria „odpowiedniości” to kwalifikacje, doświadczenie, referencje, dobra prezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a kryteria „dopasowania” to uzdolnienia, wszechstronność, wyniki assessmentu, preferowane role zgodne z wymaganymi na danym stanowisku.

Dzięki badaniu  można ustalić skład nowego zespołu oraz przewidzieć możliwe problemy w już istniejącym. Można dzięki temu wcześniej podejmować działania zmierzające do polepszenia komunikacji lub zmiany składu zespołu.

O tym, że ludzie przyjmują w zespołach różne role, można się przekonać analizując dowolny zespół formalny lub nieformalny. Dr Belbin sugeruje, że wszyscy mamy swoje ulubione role, lecz jesteśmy również przygotowani do pełnienia innych ról, jeśli zajdzie taka potrzeba. To może powodować, że ktoś w jednym zespole będzie przyjmował bardzo konkretną rolę, a w innym nie będzie to dla niego charakterystyczne.

Dr Belbin i jego współpracownicy określili osiem następujących typów zachowań zespołowych (w literaturze, w zależności od tłumaczenia, możemy się zetknąć z różnymi nazwami ról):
 • Praktyczny Organizator, Implementer

 • Koordynator, Kierownik zespołu

 • Lider, Lokomotywa

 • Pomysłodawca, Myśliciel, Kreator

 • Sędzia, Krytyk wartościujący, Ewaluator

 • Badacz zasobów, Poszukiwacz źródeł

 • Pracownik zespołu, Dusza zespołu

 • Kontroler, Perfekcjonista, Specjalista

Główne zalety badania ról zespołowych to:
 1. Prostota i przydatność raportów przy tworzeniu lub uzupełnianiu zespołów.

 2. Jasne i proste wskazówki ułatwiające komunikację i efektywną pracę ludzi w zespołach.

 3. Możliwość przeprowadzenia badania w formie elektronicznej lub papierowej.