Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Train the Trainer

Trening dla trenerów (TtT)

Zdajemy sobie sprawę, że ludzie dorośli uczą się inaczej niż dzieci i dlatego wymagają określonych metod. Niezależnie od sposobu uczenia się posługują się swoją własną wolną wolą i jeżeli nie akceptują treści lub metod – odrzucają proces uczenia się. Dlatego tak ważne jest, aby osoby zajmujące się przekazywaniem wiedzy w organizacjach zdawały sobie z tego sprawę oraz umiały przekazywać wiedzę w zróżnicowany, odpowiedni dla dorosłych sposób.

Proponowane przez nas szkolenie dla trenerów zawiera podstawowe elementy andragogiki, wystąpień publicznych i metod aktywizujących tak, aby po szkoleniu uczestnicy mogli prowadzić ciekawe, angażujące i efektywne zajęcia.

Adresat:

specjaliści i kadra menadżerska - osoby, które mają prowadzić szkolenia wewnętrzne w firmie, trenerzy wewnętrzni, specjaliści HR  oraz osoby z wyższych stanowisk, które rozumieją potrzebę zarządzania wiedzą w organizacji.

Czas:

dostosowany do potrzeb grupy - od 2 dni do cyklu 5 spotkań dwudniowych.

Zarządzanie wiekiem w organizacji

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej  element zarządzania różnorodnością. Polega na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Zarządzanie wiekiem to planowanie zatrudnienia, rekrutacja pracowników, dobór form zatrudnienia i organizacji pracy, długość i organizacja czasu pracy, kształtowanie treści pracy, wynagrodzeń, ocenianie i motywowanie, a także zarządzanie rozwojem i karierą zawodową z uwzględnieniem wieku pracowników.

Szkolenie to jest wprowadzeniem w tematykę oraz możliwością analizy własnego przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania wiekiem, zarówno w zakresie istniejących, jak i możliwych do wdrożenia elementów systemu zarządzania wiekiem.

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój współpracowników

Kierowanie ludźmi nabrało ostatnio innego wymiaru. Patrząc na cele długoterminowe, firmy doceniają menadżerów, którzy wspierają rozwój pracowników maksymalizując w ten sposób ich zaangażowanie.

Coraz więcej menadżerów zostaje coachami, jednak nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na to, aby menadżer poddał się wielodniowemu procesowi certyfikacyjnemu. Poniższe trzydniowe szkolenie pozwoli na wzmocnienie postawy coachingowej uczestników oraz nauczy ich stosowania podstawowych narzędzi coachingowych, dzięki którym będą mogli prowadzić działania coachingowe wspierające rozwój pracowników,  w ten sposób wpływając długofalowo na wyniki organizacji.

Subskrybuj RSS - Train the Trainer