Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Pracownicze

Doskonalenie umiejętności prezenterskich

Umiejętności prezentacji są istotne w wielu aspektach życia zawodowego specjalistów i menadżerów. Rzadko jednak mają oni przygotowanie w tym kierunku, a nawet jeśli przechodzili jakieś teoretyczne szkolenia, to nieliczni tylko regularnie obserwują swoje wystąpienia z nagrań i mają okazję doskonalić te umiejętności. Taką unikalną możliwość daje to szkolenie.

To szkolenie nie tylko uporządkuje wiedzę na temat prezentowania i pozwoli przetrenować umiejętność prezentacji, ale przede wszystkim pozwoli zobaczyć siebie w akcji i uzyskać informację zwrotną od trenera i pozostałych uczestników.

Adresat:

Osoby mające w swoich obowiązkach przygotowywanie i prowadzenie prezentacji różnego typu (np.: prezentowanie danych na zebraniach, prezentacje szkoleniowe, prezentacje produktowe i sprzedażowe dla grup).

Czas trwania:

minimum 2 dni.

Asertywność

Asertywność najczęściej kojarzona jest z odmawianiem. Postawa asertywna to jednak dużo więcej – między innymi  szacunek dla siebie i dla innych oraz jasny, rzeczowy sposób komunikacji w każdej sytuacji.

Dzięki postawie asertywnej zwiększamy prawdopodobieństwo zrozumienia i skuteczności oddziaływania na innych nawet w trudnych sytuacjach. Tego uczestnicy nauczą się na tym szkoleniu.

Transformacja małej lub średniej organizacji metodą BlitzGrow

BlitzGrow jest metodą zwiększania efektywności działania i podniesienia wartości organizacji, poprzez rozwijanie indywidualnych i organizacyjnych kompetencji wzrostowych. Jest to transformacja organizacji w spójny, uporządkowany sposób – w postaci wdrożenia organizacyjnego.

Głównym elementem metody BlitzGrow jest program rozwojowy dla pracowników, oparty na elementach zaadoptowanej do polskich warunków amerykańskiej metody ARMO, sprawdzonej i uznanej na świecie, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Program rozwojowy jest poprzedzony dokładną diagnozą organizacji za pomocą ankiety High Performance Organization wg. A. de Waal’a oraz specjalnie opracowanych ankiet dla pracowników/menadżerów.

Doskonalenie umiejętności sprzedażowych

Przedstawiciele handlowi to być może najlepiej wyszkolona grupa zawodowa. Najbardziej też potrzebująca ciągłego doskonalenia i „ostrzenia piły”, aby nie wpaść w rutynę lub poddać się wypaleniu zawodowemu.

Poniższe szkolenie pozwala powtórzyć wiedzę i doskonalić podstawowe umiejętności sprzedażowe oraz dodać  nowe umiejętności zwiększające efektywność dotarcia do każdego klienta i zwiększające sprzedaż.

Adresat:

sprzedawcy lub przedstawiciele handlowi (program jest dostosowywany do grupy odbiorców)

Doskonalenie efektywności osobistej

Szkolenia z zarządzania były dawniej bardzo popularne, ale najczęściej mało wnosiły. Uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną, lecz nie wykorzystywali jej w codziennej praktyce.

Szkolenie prowadzone przez nas nie tylko wzbogaci wiedzę i umiejętności z tego zakresu, ale również zachęci do podjęcia konkretnych działań, które wpłyną na efektywność osobistą uczestników.

Adresat:

dowolny.

Podstawy telemarketingu

W sytuacji coraz silniejszej konkurencji w praktycznie wszystkich branżach związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również zdobywaniem informacji, pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalnych telemarketerów.

Telemarketer to telefoniczny handlowiec, do którego obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klienta, badanie ich potrzeb oraz sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem telefonu, jak również pozyskiwanie niezbędnych informacji. Aby pracę tę wykonywać skutecznie, potrzebna jest wytrwała osobowość oraz szereg umiejętności, które ułatwią lub wręcz umożliwią pracę na tym stanowisku. To szkolenie przygotuje kandydatów do efektywnego wejścia w  rolę telemarketera.

Uczestnicy szkolenia:

Kandydaci na telemarketerów

Aby palić się jasnym płomieniem i nigdy nie spłonąć

Warsztat antystresowy przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu.

Wypalenie zawodowe niegdyś kojarzone było ściśle z zawodami wprost związanymi z pomocą ludziom – terapeutami, pielęgniarkami. Dziś ta choroba dotyka już coraz szerszych kręgów zawodowych, powodując spustoszenie emocjonalne u pracowników opieki społecznej, urzędników, menadżerów.

Wszechobecny stres powoduje, że coraz mniej chętnie chodzimy do pracy, podopieczni czy klienci nas denerwują, jesteśmy wiecznie zmęczeni i zapominamy, z jakiego powodu chcieliśmy pracować właśnie w tym zawodzie, nawet jeśli był naszym wymarzonym.

Warsztaty efektywnego działania przy stosowaniu procedur Zamówień Publicznych

Celem warsztatów jest podniesienie wiedzy na temat przygotowania postępowań przetargowych tak, aby zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie były jak najbardziej korzystne i bezpieczne dla przedsięwzięcia i zamawiającego. Pozwalają one na rozwinięcie umiejętności przygotowania zamówienia w sposób zapewniający ciągłość procesu od określenia celów działań, po realizację projektu.

W ramach warsztatów rozwijamy wiedzę, jak skorzystać z ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) z uwzględnieniem opisu przedmiotu zamówienia, opisu i rozdziału ryzyk pomiędzy strony zaangażowane w przedsięwzięcie. Analizujemy jak najlepiej i najbezpieczniej stosować inne niż cenowe kryteria wyboru.

Radzenie sobie ze stresem

Każdy z nas jest narażony na stres. Mamy na niego zróżnicowaną odporność zależnie od osobowości i od wcześniejszych doświadczeń oraz od sposobów, jakie wykształciliśmy, aby wykorzystywać działanie stresorów na swoją korzyść a nie poddawać się negatywnym skutkom stresu.

Doskonaleniu tej umiejętności oraz praktyce profilaktyki antystresowej jest poświęcona to szkolenie.

Adresat:

Dowolny, w szczególności osoby pomagające innym i/lub pracujące w presji czasu.

Czas trwania:

1 dzień

Cele:
  • określenie indywidualnej podatności na stres
  • poznanie efektywnych technik ograniczania negatywnych efektów stresu
  • profilaktyka chorób będących wynikiem podatności na stres w tym wypalenia zawodowego i depresji.
Proponowane treści:

Definicja stresu

Obsługa klienta

Klient może zachowywać się naturalnie i swobodnie. Rola profesjonalisty w obsłudze jest dużo trudniejsza, bo nie może on „być sobą” w tym samym znaczeniu, co klient.

Niezależnie od nastroju, zmęczenia i emocji, musi dobrze grać swoją rolę, aby dla klienta było oczywiste, że jest pożądanym gościem. Celem tego szkolenia jest właśnie budowanie i wzmacnianie u pracowników obsługi pozytywnego nastawienia do swojej pracy i do klienta. Zwiększamy też kompetencje pracowników w zakresie umiejętności interpersonalnych w celu doskonalenia jakości obsługi klientów.

Adresat:

Pracownicy obsługujący klientów

Strony

Subskrybuj RSS - Pracownicze