Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla kierowników

Zarządzanie zasobami ludzkimi kojarzone było jeszcze niedawno z obowiązkami działów HR, jednak dziś okazuje się, że każdy menadżer rozszerza swoją funkcję w tym kierunku.

Każdy, kto jest zwierzchnikiem nawet tylko kilku osób, już zarządza zasobami ludzkimi swojej organizacji. Uczestnicząc w naszym szkoleniu menadżer wzmocni tę umiejętność.

Cele:

Wzmocnienie kompetencji menadżerskich.

Program:

Role kierownicze

 • 13 ról kierowniczych
 • Które role są najważniejsze na moim miejscu w organizacji
 • Które umiejętności związane z konkretnymi rolami warto rozwinąć

Style zarządzania i ich dopasowanie do zadania, pracownika, zespołu

 • Wprowadzenie w teorię stylów zarządzania wg. Blancharda
 • Rozpoznawanie etapu rozwoju pracownika
 • Dostosowanie własnego stylu do etapu rozwoju pracownika
 • Analiza możliwości dostosowania własnych zachowań do sytuacji

Różne rodzaje rozmów z pracownikami (rekrutacja, adaptacja, instruktaż, delegowanie, rozwój, ocena, zwalnianie)

 • Analiza ważności i częstości występowania poszczególnych rodzajów rozmów z pracownikami w praktyce
 • Praktyka prowadzenia różnych rozmów

Prowadzenie spotkań, zebrań, narad

 • Zasady prowadzenia zebrań
 • Analiza trzech kanałów przekazu
 • Praktyka wygłaszania mów inspirujących

Sterowanie procesem kadrowym - planowanie zatrudnienia

 • Proaktywność w procesie kadrowym
 • Dostosowanie zatrudnienia do potrzeb i możliwości organizacji

Dbałość o talenty

 • Definicja talentu w organizacji
 • Powody dbania o talenty
 • Sposoby dbania o talenty
 • Rola przełożonego

Inne elementy ZZL w pracy kierownika

 • Rekrutacja
 • Selekcja
 • Derekrutacja

Rozwój kluczowych umiejętności

 • Indywidualna analiza SWOT
 • Trening wybranych umiejętności
 • Indywidualny plan działań rozwojowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.