Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Zarządzanie wiekiem w organizacji

Zarządzanie wiekiem to element zarządzania zasobami ludzkimi, a dokładniej  element zarządzania różnorodnością. Polega na realizacji różnorodnych działań, które pozwalają na bardziej racjonalne i efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przedsiębiorstwa, dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku.

Zarządzanie wiekiem to planowanie zatrudnienia, rekrutacja pracowników, dobór form zatrudnienia i organizacji pracy, długość i organizacja czasu pracy, kształtowanie treści pracy, wynagrodzeń, ocenianie i motywowanie, a także zarządzanie rozwojem i karierą zawodową z uwzględnieniem wieku pracowników.

Szkolenie to jest wprowadzeniem w tematykę oraz możliwością analizy własnego przedsiębiorstwa pod kątem zarządzania wiekiem, zarówno w zakresie istniejących, jak i możliwych do wdrożenia elementów systemu zarządzania wiekiem.

Czas trwania:

1 dzień lub dłużej przy potrzebie rozszerzenia o warsztat tworzenia strategii zarządzania wiekiem

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy działów HR, menadżerowie i specjaliści zaangażowani w projekty związane z zarządzaniem różnorodnością

Proponowane treści:

Czym jest zarządzanie wiekiem?

 • Społeczeństwo: zmiany demograficzne
 • Organizacja: zmiany kompetencji
 • Trzy poziomy zarządzania wiekiem

Zarządzanie wiekiem w organizacji

 • Przesłanki społeczne
 • Przesłanki organizacyjne
 • Przesłanki personalne

Strategie zarządzania wiekiem w organizacji

 • Cele i efekty zarządzania wiekiem
 • Strategie personalne organizacji
 • Organizacyjna wizja zarządzania wiekiem
 • Grupy docelowe programu zarządzania wiekiem

Praktyki organizacyjne zarządzania wiekiem

 • Przykłady rozwiązań w zakresie zarządzania wiekiem w EU i w Polsce
 • Metody realizacyjne
 • Analiza zastosowania elementów zarządzania wiekiem w naszej organizacji
 • Indywidualny plan działania poszkoleniowego w zakresie propagowania idei zarządzania wiekiem.

Dodatkowo:

Konstruowanie zarysu programu i narzędzi zarządzania wiekiem w organizacji - warsztat praktyczny.

Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Dyskusje
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.