Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Zarządzanie sobą w czasie

TRENING MISTRZOWSKI prowadzący do zwiększenia efektywności osobistej.

Niemal każdy menadżer był na szkoleniu z zarządzania czasem lub podobnym. Niektórzy twierdzą, że te szkolenia to właśnie strata czasu. Dzieje się tak dlatego, że niechętnie stosujemy się do informacji i wniosków płynących ze szkolenia. Co zrobić, aby to zmienić? Spojrzeć na te zajęcia jako na trening zwiększający efektywność osobistą i wdrożyć to, co postanowimy na szkoleniu. Jak to zrobić? Może dzięki własnej grze w efektywne życie.

Standardowy czas trwania:

2 dni

Cele:
 • Uświadomienie, iż do efektywności można dojść przez organizację czasu pracy
 • Poznanie pułapek czasowych i praktyka sposobów ich eliminacji
 • Poznanie technik, które w praktyce pomagają oszczędzać czas
 • Kształtowanie kluczowej umiejętności menadżera - delegowania zadań
 • Doskonalenie umiejętności ustalania celów, priorytetowania i planowania.
 • Zaplanowanie równowagi między pracą a życiem osobistym
 • Zwiększenie energii do wykonywania codziennych zadań
Proponowane treści:

Różne rodzaje aktywności

 • Wprowadzenie w work-life balance
 • Dlaczego zarządzamy sobą w czasie
 • Psychologiczne aspekty efektywności

Najważniejsze pułapki czasowe i sposoby ich eliminacji

 • Identyfikacja indywidualnych strat czasu
 • Wymiana dobrych praktyk
 • Podstawowe techniki prowadzące do oszczędności czasowych

Planowanie

 • Matryca ważności i pilności wg. Coveya
 • Nawyki skutecznego działania
 • Metoda ABC – co musi być zrobione

Określanie i wyznaczanie celów

 • Po co wyznaczać cele
 • Cele własne a organizacyjne
 • Cele długo i krótkoterminowe
 • Cele a zadania

Kluczowa umiejętność - delegowanie zadań

 • Stopnie delegowania – co i komu delegować
 • Błędy w delegowaniu
 • Trening zlecania zadań

Narzędzia sprawnego menadżera

 • Omówienie narzędzi efektywnej organizacji czasu
 • Profilaktyka błędów
 • Wymiana dobrych praktyk
 • Wykorzystanie Outlooka do jeszcze efektywniejszego zarządzania sobą w czasie

Gamifikacja sposobem na zwiększenie efektywności

 • Tworzenie pozytywnych nawyków
 • 6 codziennych zadań
 • Zasady dotrzymywania terminów

Podsumowanie

 • Powtórzenie kluczowych treści
 • Indywidualny plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.