Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Zarządzanie rozwojem organizacji

Zmiany są koniecznym elementem rozwoju. Każda organizacja się zmienia, rozwija. W innym przypadku jej dni są policzone.

Aby rozwój był możliwy, wszyscy pracownicy powinni to rozumieć, akceptować i angażować się. Jednak zmiany często źle się kojarzą, nie wszyscy są w stanie za nimi podążać bez przygotowania, budzą emocje, które często są negatywne i utrudniają rozwój. Menadżerowie mogą zadbać o przygotowanie siebie i swoich pracowników do przyjmowania zmian jako niezbędnych składowych rozwoju – zarządzić rozwojem organizacji.

Cele:
 • Podniesienie świadomości dotyczącej rozwoju organizacji
 • Poznanie podstawowych problemów i pojęć z zakresu zarządzania zmianą
 • Określenie roli i zadań lidera w zmianie organizacyjnej
 • Poznanie reakcji ludzi na zmiany
 • Doskonalenie umiejętności stosowania metod wspomagających wprowadzenie zmian.
Proponowane treści:

Istota rozwoju organizacji

 • Co to jest rozwój organizacji
 • Czym jest zmiana
 • Ciągłość zmian jako stan normalny

Dynamika zmian w organizacjach

 • Etapy zmian
 • Rola poszczególnych poziomów zarządzania w planowaniu i wdrażaniu zmian

Reakcje ludzi na zmiany

 • Obserwacja emocji związanych ze zmianami
 • Przyczyny oporu
 • Rola menadżera w trakcie poszczególnych etapów zmiany

Metody wspomagające wprowadzenie zmian

 • Przezwyciężanie oporu wobec zmian
 • Działania na rzecz zmiany
 • Moja rola w czasie zmiany

Motywacja w czasie zmian

 • Elementy teorii motywacji, o których warto pamiętać
 • Wykorzystanie w praktyce elementów teorii motywacji
 • Ćwiczenie uważności na innych ludzi

Klasyfikacja zachowań związanych ze zmianami

 • Analiza własnego podejścia do zmian
 • Analiza podejścia do zmian członków podległego zespołu

Strategia rozwoju organizacji

 • Studium przypadku – analiza strategii rozwoju
 • Analiza własnej organizacji i ocena jej aktualnego stanu
 • Wypracowanie działań niezbędnych do wdrożenia we własnej organizacji

Podsumowanie szkolenia

 • Powtórzenie kluczowych treści szkolenia
 • Podsumowanie wniosków do wdrożenia we własnej organizacji
 • Indywidualny plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.