Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Wywieranie wpływu w relacji z klientem

Doświadczenie zawodowe upewnia nas, że fachowość i podstawowe umiejętności komunikacyjne nie wystarczają, by radzić sobie z ludźmi i wywierać na nich zamierzony wpływ.

Zazwyczaj nawet bardzo dobre pomysły same się nie sprzedają. Ludzie nie zawsze uznają te same wartości, różne sprawy mają dla nich znaczenie, odmienne są także ich interesy, nawet wtedy, gdy pracują w jednej firmie, wykonują ten sam zawód czy żyją w tej samej społeczności lub rodzinie. Dobrze rozwinięte umiejętności oddziaływania na ludzi są niezbędne.

Obecnie dużo wiemy o wywieraniu wpływu – wszyscy bowiem go wywieramy i ulegamy mu. Udział w naszym szkoleniu sprawi, że uczestnicy będą tego bardziej świadomi i nauczą się oddziaływać w sposób ukierunkowany, precyzyjny, łatwy i skuteczny.

Adresat:

Pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem (można dostosować program do klienta wewnętrznego), którzy uczestniczyli w różnych szkoleniach dotyczących obsługi klienta

Cele:
 • Doskonalenie standardów jakości obsługi klienta
 • Poprawa jakości kontaktu z klientem, utrwalanie pozytywnego nastawienia do klienta
 • Ewolucja umiejętności budowania trwałych związków z klientem
 • Doskonalenie kompetencji sprzedażowych
 • Wzmacnianie motywacji do pracy.
Proponowane treści:

Potrzeba stałego rozwijania umiejętności oddziaływania na ludzi

 • Nowe spojrzenie na lojalność klienta - wyniki badań
 • Definicje wywierania wpływu i manipulacji
 • Etyka stosowania wiedzy z zakresu wywierania wpływu
 • Korzyści krótko i długoterminowe wywierania wpływu

Wywieranie wpływu przez świadomą autoprezentację i budowanie autorytetu

 • Obszary autoprezentacji
 • Zakres i narzędzia budowania autorytetu

Psychologiczne reguły wywierania wpływu i ich zastosowanie w codziennej pracy

 • Sześć reguł wywierania wpływu wg. R. Cialdiniego
 • Obszary praktycznego zastosowania reguł

Trening stosowania narzędzi poznawania i rozumienia interesów klienta

 • Zadawanie pytań
 • Parafraza
 • Dopasowanie
 • Dowartościowanie
 • Podsumowanie

Ekspresywne i receptywne metody wywierana wpływu

 • Ekspresywne metody wywierana wpływu
 • Receptywne metody wywierana wpływu
 • Doskonalenie umiejętności świadomego wywierania wpływu.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.