Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Wykorzystanie kreatywnych narzędzi pracy grupowej przez menadżera

Każdy menadżer staje czasem wobec problemu, z którym musi się zmierzyć cały jego zespół.

Bez uporządkowania twórczej pracy zespołu może on narazić swoich ludzi na stratę czasu, frustrację i inne negatywne emocje oraz zmniejsza szanse na naprawdę kreatywne rozwiązanie. Aby temu zapobiec warto, aby menadżerowie znali i umieli zastosować różne techniki pracy grupowej tak, aby móc wybrać odpowiednie narzędzie. Zapewni to jemu i jego zespołowi skuteczność w rozwiązywaniu problemów i satysfakcję z przyjemnie i efektywnie spędzonego czasu. Na szkoleniu uczestnicy poznają minimum 6 technik pracy grupowej, których będą mogli używać w pracy ze swoimi podwładnymi.

Cele szkolenia:
 • Uwolnienie twórczych zasobów uczestników
 • Rozwinięcie umiejętności spojrzenia na problem z wielu punktów widzenia
 • Doskonalenie postawy otwartości i poszukiwania rozwiązań
 • Doskonalenie zdolności kreatywnego myślenia
 • Doskonalenie stosowania grupowych technik kreatywności.
Proponowane treści:

Ćwiczenia rozwijające zdolności kreatywnego myślenia

 • Rozumowanie indukcyjne
 • Abstrahowanie
 • Posługiwanie się metaforą
 • Dokonywanie skojarzeń.

Wykorzystanie naturalnego sposobu pracy umysłu metodą Mind Map

 • Założenia metody
 • Praktyczne zastosowanie metody
 • Możliwe zastosowania mind mappingu

Analiza przyczyn problemów

 • 5 razy Dlaczego? - studium przypadku
 • Praktyka zastosowania metody

Analiza problemu za pomocą Diagramu Ryby

 • Diagram ryby - studium przypadku
 • Praktyka zastosowania metody

Kreatywne znajdowanie rozwiązań

 • Założenia i kolejne etapy stosowania burzy mózgów  
 • Kwestionowanie przyjętych założeń

Gdy warto spojrzeć z wielu różnych perspektyw na problem - Metoda 6. kapeluszy De Bono

 • Wprowadzenie założeń metody
 • Możliwe zastosowania metody
 • Trening zastosowania metody

Gdy trzeba zaplanować przedsięwzięcie - Strategia Walta Disneya

 • Wprowadzenie założeń strategii Walta Disneya
 • Możliwe zastosowania strategii Walta Disneya
 • Trening zastosowania strategii Walta Disneya

Podsumowanie szkolenia

 • Powtórzenie poznanych metod
 • Kreatywne rozwiązywanie różnych problemów – dobieranie metody do sytuacji
 • Refleksje uczestników na temat skuteczności metod w ich rzeczywistym środowisku pracy.
 • Indywidualny wybór metod do wdrożenia w organizacji.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.