Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Warsztaty. Team coaching

Są to spotkania robocze na specjalne zamówienie, których temat jest zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem grupy docelowej. Szczegółowe cele zajęć zleceniodawca ustala z trenerem prowadzącym.

Charakterystyczne dla tego typu zajęć jest to, iż są nakierowane na zmianę sytuacji  w zespole, w którym są prowadzone, na osiągnięcie konkretnego celu. Opierają się one na pracy nad bieżącymi sprawami grupy i wykorzystują jej zasoby.

Od tradycyjnego szkolenia zajęcia te różnią się tym, że uczestnicy aktywnie wchodzą w interakcje między sobą. Bazują na swoich doświadczeniach zawodowych, weryfikują je z treściami proponowanymi przez innych uczestników i przez trenera. Trener skłania uczestników do refleksji, zachęca do innego spojrzenia na omawiane tematy, zadaje pytania.

Warsztaty zawierają minimum treści merytorycznych wykładanych przez trenera i wiele różnorodnych form aktywności uczestników.

Przykładowe zakresy tematyczne warsztatów to:
 • Planowanie zmiany dotyczącej zespołu
 • Tworzenie zarysów kodeksu etycznego firmy
 • Poprawa efektywności pracy zespołu
 • Doskonalenie standardów obsługi klienta - tworzenie księgi standardów
 • Spotkanie robocze związane z bieżącą sytuacją trudną w zespole.
Dodatkowymi korzyściami, poza osiągnięciem celu podstawowego, są:
 • Wzrost automotywacji
 • Wzrost efektywności pracy
 • Wymiana doświadczeń
 • Wzrost motywacji pracowników
 • Poznanie nowych sposobów działania
 • Poprawa komunikacji w zespole
 • Spadek negatywnego napięcia związanego z pracą
 • Wzrost świadomości celów wykonywanych zadań.                     

Czas trwania warsztatu uzależniony jest od potrzeb bieżących grupy i może wynosić w specyficznych przypadkach od 4 godzin do cyklu 6 spotkań po 2 dni szkoleniowe (typowy team coaching). Standardem jest spotkanie minimum dwudniowe.

Ilość uczestników powinna być zgodna z ilością członków zespołu - od kilku do dwudziestu osób. W skrajnych przypadkach można pracować z większą grupą (częściowo w podgrupach).

Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 •     Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 •     Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 •     Mini wykłady
 •     Zadania indywidualne
 •     Dyskusje
 •     Drama – scenki z odgrywaniem ról
 •     Warsztaty interaktywne
 •     Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.