Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Troaching menadżerski

Autorska metoda połączenia coachingu i szkoleń związanych z indywidualnymi potrzebami każdego z uczestników.

Każdy z menadżerów ma mocne inne strony i inne potrzeby rozwojowe. Specyficzne połączenie rozpoznania luk kompetencyjnych, pracy nad indywidualnymi celami oraz treningu (grupowego i indywidualnego) zapewni najszybszy i najbardziej efektywny proces zwiększenia efektywności menadżera i jego zespołu.

Półroczny proces zapewni jego uczestnikom:
  • Możliwość zdiagnozowania obszarów trudności i swoich mocnych stron
  • Zwiększenie efektywności poprzez wytrenowanie bardziej skutecznych zachowań
  • Wzmocnienie oddziaływania na zespół poprzez wykorzystanie atutów swojej osobowości
  • Osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych.
Proces troachingu będzie zawierał minimum:
  1. Jedną sesję grupową zespołu menadżerów, rozpoznającą problemy i określającą cele grupowe oraz wprowadzającą zasady coachingu
  2. Jedną godzinną sesję wstępną doprecyzowującą cele indywidualne  i rozpoznającą indywidualny typ osobowości  każdego z uczestników
  3. Cztery godzinne coachingowe sesje indywidualne, podczas których osiągane będą indywidualne cele uczestników. Część sesji może odbyć się za pomocą internetu lub/i telefonu
  4. Indywidualna sesja treningowa wynikająca z unikalnych potrzeb każdego z uczestników. Może odbywać się w biurze lub w terenie i będzie trwała od 3 do 6 godzin
  5. Grupowa, jednodniowa sesja treningowa, obejmująca potrzeby rozwojowe wszystkich lub części uczestników programu
  6. Grupowa, jednodniowa sesja podsumowująca, podczas której wszyscy uczestnicy będą korzystać z wymiany doświadczeń i indywidualnych refleksji.

Troachingiem mogą być objęte wszystkie zespoły menadżerskie bez względu na ich liczebność, a także pojedyncze osoby. Każdorazowo proces dostosowany jest do potrzeb i możliwości organizacji.