Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Trening umiejętności przywódczych

Pomiędzy wiedzą z zakresu zarządzania, a rzeczywistymi umiejętnościami „pociągania ludzi za sobą", bycia liderem, przywódcą dla podwładnych i współpracowników, istnieje ogromna przepaść. Stworzono wiele programów edukacyjnych, szkoleń i studiów ukierunkowanych na opanowanie konkretnej wiedzy, ale ciągle brakuje edukacji w zakresie umiejętności przywódczych.

Tymczasem, aby być dobrymi menadżerami, musimy umieć nie tylko dobrze gospodarować zasobami naszej firmy, ale także naszymi własnymi, osobistymi tak, byśmy umieli maksymalnie wykorzystać własne zdolności, wiedzę i doświadczenie, opanować praktyczne umiejętności rozumienia siebie, własnych pragnień i własnych interesów, gdyż tylko w ten sposób możemy harmonijnie realizować własne cele i cele organizacji oraz żyć w harmonii z innymi ludźmi, jednocześnie wywierając na nich pozytywny wpływ.

Cele:
 • Przedstawienie głównych psychologicznych właściwości efektywnego kierowania
 • Autodiagnoza stylu kierowania
 • Rozwijanie umiejętności elastycznego dostosowania stylu kierowania grupą do jej wielkości, poziomu motywacji, zaufania oraz cech wykonywanego zadania
 • Uzmysłowienie, iż do najważniejszych kompetencji efektywnego kierownika należą umiejętności interpersonalne (a nie wyłącznie umiejętności „techniczne”)
 • Kształtowanie świadomości, że przywódca nie może istnieć bez ludzi, którym przewodzi
 • Doskonalenie umiejętności efektywnego komunikowania się z podwładnymi.
Proponowane treści:

Nowoczesne podejście do przywództwa

 • Definicje przywództwa
 • Cechy przywódcy
 • Autorytet przywódcy
 • Z czego składa się charyzma

Zadania kierownicze i zadania przywódcze nowoczesnych menadżerów

 • Role kierownicze a przywództwo
 • Zadania nowoczesnego menadżera - przywódcy

Style kierowania

 • Autodiagnoza stylu kierowania
 • Dylematy kierownicze wobec wyboru stylu kierowania

Kompetencje społeczne przywódcy

 • Elementy inteligencji emocjonalnej
 • Społeczne narzędzia kierowania
 • Psychologiczne cechy  warunkujące skuteczne działanie menadżera - przywódcy
 • Umiejętności komunikacyjne przywódcy

Ukierunkowanie na cel

 • Umiejętność tworzenia misji, wizji, celów i zadań
 • Komunikowanie misji i wizji

Przywódca jako motywator

 • Motywowanie indywidualne
 • Przywódca jako coach i mentor
 • Trening mów motywacyjnych

Trening prowadzenia rozmów w różnych sytuacjach

 • Elastyczność przywódcy

Podsumowanie szkolenia

 • Powtórzenie najważniejszych treści
 • Analiza umiejętności przywódczych
 • Indywidualny plan rozwoju umiejętności przywódczych i działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.