Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Trening dla trenerów (TtT)

Zdajemy sobie sprawę, że ludzie dorośli uczą się inaczej niż dzieci i dlatego wymagają określonych metod. Niezależnie od sposobu uczenia się posługują się swoją własną wolną wolą i jeżeli nie akceptują treści lub metod – odrzucają proces uczenia się. Dlatego tak ważne jest, aby osoby zajmujące się przekazywaniem wiedzy w organizacjach zdawały sobie z tego sprawę oraz umiały przekazywać wiedzę w zróżnicowany, odpowiedni dla dorosłych sposób.

Proponowane przez nas szkolenie dla trenerów zawiera podstawowe elementy andragogiki, wystąpień publicznych i metod aktywizujących tak, aby po szkoleniu uczestnicy mogli prowadzić ciekawe, angażujące i efektywne zajęcia.

Adresat:

specjaliści i kadra menadżerska - osoby, które mają prowadzić szkolenia wewnętrzne w firmie, trenerzy wewnętrzni, specjaliści HR  oraz osoby z wyższych stanowisk, które rozumieją potrzebę zarządzania wiedzą w organizacji.

Czas:

dostosowany do potrzeb grupy - od 2 dni do cyklu 5 spotkań dwudniowych.

Cele:

Przygotowanie do nowych zadań związanych z przekazywaniem wiedzy i/lub doskonalenie umiejętności w tym zakresie.

Program szkolenia:

Każdorazowo dostosowywany do konkretnej grupy.

Program szkolenia trenerów może zawierać zagadnienia i praktykę z zakresu:
 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Badanie efektywności szkoleń
 • Zasady projektowania szkoleń
 • Proces grupowy
 • Style trenerskie
 • Radzenie sobie z tremą
 • Typologia uczestników
 • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • Doskonalenie pracy głosem
 • Zagospodarowanie przestrzeni
 • Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji w Power Point
 • Zaprojektowanie i przeprowadzenie własnych ćwiczeń, modułów szkolenia
 • Zastosowanie i pisanie case study
 • Trening interpersonalny.
Korzyści ze szkolenia:
 • Usystematyzowanie i integracja dotychczasowej wiedzy na temat pracy z grupą.
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat zasad projektowania szkolenia, metod i stylów prowadzenia zajęć oraz badania efektywności szkoleń.
 • Zapoznanie z technikami i narzędziami pracy z grupą na poszczególnych etapach procesu grupowego.
 • Wzrost kompetencji prezenterskich.
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z dorosłymi.
 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat sposobów zwiększania zaangażowania uczestników na szkoleniach.
 • Praktyczne doświadczenie pracy trenera na etapie tworzenia programu szkoleniowego, projektowania ćwiczeń, prowadzenia zajęć, w tym radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.
Informacja dodatkowa:

Całe szkolenie koordynuje jeden trener wiodący, zaś w zależności od długości trwania cyklu szkoleniowego i jego kluczowych zagadnień, dobrani zostaną dodatkowi trenerzy - specjaliści z danych obszarów.