Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Radzenie sobie ze stresem

Każdy z nas jest narażony na stres. Mamy na niego zróżnicowaną odporność zależnie od osobowości i od wcześniejszych doświadczeń oraz od sposobów, jakie wykształciliśmy, aby wykorzystywać działanie stresorów na swoją korzyść a nie poddawać się negatywnym skutkom stresu.

Doskonaleniu tej umiejętności oraz praktyce profilaktyki antystresowej jest poświęcona to szkolenie.

Adresat:

Dowolny, w szczególności osoby pomagające innym i/lub pracujące w presji czasu.

Czas trwania:

1 dzień

Cele:
 • określenie indywidualnej podatności na stres
 • poznanie efektywnych technik ograniczania negatywnych efektów stresu
 • profilaktyka chorób będących wynikiem podatności na stres w tym wypalenia zawodowego i depresji.
Proponowane treści:

Definicja stresu

 • Ujednolicenie pojęcia
 • Szczegóły reakcji organizmu na bodźce
 • Eustres i Dystres

Stresory

 • Sytuacje powodujące reakcję stresową
 • Negatywne skutki stresu
 • Identyfikacja indywidualnych stresorów

Metody ograniczania negatywnych skutków stresu

 • Wymiana doświadczeń w radzeniu sobie ze stresem
 • BHP myślenia i zwiększanie tolerancji na stresory

Trening antystresowy

 • Ćwiczenia fizyczne
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Relaksacja.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Relaksacja wg. Jacobsona
 • Ćwiczenia fizyczne i oddechowe
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy.

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.