Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Radzenie sobie z wymagającym klientem

Przed pracownikami obsługującymi klienta stoją coraz trudniejsze zadania. Coraz więcej zadań, coraz bardziej wymagający klienci.

Nawet bardzo doświadczone osoby ulegają presji i zaczynają postrzegać negatywnie swoją pracę i klienta. To szkolenie jest właśnie po to, aby temu zapobiec i podnieść jakość obsługi klienta.

Adresat:

Doświadczeni pracownicy obsługi klienta, którzy uczestniczyli już w szkoleniach

Celem głównym jest podniesienie jakości obsługi.
Cele szczegółowe:
 • wzrost pewności siebie w kontakcie z klientem
 • doskonalenie umiejętności stosowania komunikatów pozytywnych
 • pokazanie źródeł stresu i jego wpływu na ludzi
 • doskonalenie umiejętności kontroli nad stresem w pracy i w życiu prywatnym
 • wzmacnianie pozytywnych przekonań.
Proponowane treści:

Zdefiniowanie wymagającego klienta

 • Określenie obszarów obsługi klienta
 • Przypomnienie celów pracowników obsługi
 • Określenie obszarów trudności w kontakcie z niektórymi klientami

Trudne sytuacje w obsłudze klienta

 • Trudne słowa klientów
 • Emocje klientów w sytuacjach trudnych
 • Techniki pracy w trudnych sytuacjach

Elementy zachowań asertywnych w sytuacjach trudnych

 • Definicja asertywności
 • Asertywna prośba
 • Asertywna odmowa
 • Asertywna reakcja na krytykę

Komunikaty osłabiające sytuację konfliktową

 • Zmiana komunikatu TY na JA,
 • Zmiana komunikatów negatywnych na pozytywne
 • Parafraza

Efektywność osobista sprzedawcy

 • Styl życia i praca
 • Rozpoznawanie własnych emocji
 • Powody stresu i negatywnych emocji
 • Techniki radzenia sobie z emocjami i krótkotrwałym stresem
 • Strefa wpływu i strefa zainteresowań
 • Wpływ myślenia na rzeczywistość

Podsumowanie szkolenia

 • Powtórzenie kluczowych treści
 • Indywidualny plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.