Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Psychologia współpracy w zespole

Efektywność zespołu w tradycyjnym ujęciu jest związana z kryterium wykonania np. produktów czy usług.

Współczesne rozumienie funkcjonowania zespołu uwarunkowanego wieloma czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrzną dynamiką, sposobem kierowania i indywidualnymi cechami jego członków, wymaga szerszego spojrzenia na efektywność. Dlatego też obecnie proponuje się podwójne ujęcie efektywności zespołu: czym innym bowiem jest efektywność oparta na wydajności ludzi i ich wyniku, czym innym z kolei jest efektywność wynikająca z elastyczności zespołu, dzięki której potrafi on szybko przystosować się do zmian.

Efektywność zespołu jest więc powiązana z kontekstem organizacyjnym, granicą między zespołem a organizacją i jej innymi zespołami, dynamiką zespołu. Na tym szkoleniu uczestnicy poznają niuanse współpracy w zespole i doświadczą efektywnego współdziałania oraz wypracują skuteczne metody uniknięcia zagrożeń, aby zwiększyć efektywność w realnym środowisku pracy.

Adresat:

Członkowie jednego zespołu zadaniowego

Cele:
 • zwiększenie efektywności pracy zespołu
 • wzrost otwartości na współpracę
 • autodiagnoza preferowanych ról zespołowych
 • wzrost efektywności wyboru i wykonywania zadań
 • zwiększenie tolerancji na różnice między ludźmi.
Proponowane treści:

Grupa a zespół

 • Definicja zespołu
 • Cechy efektywnych zespołów
 • Etapy rozwoju zespołu.
 • Analiza własnego zespołu
 • Identyfikacja limitów efektywności naszego zespołu

Integracja wokół celu

 • Doświadczenie pracy nad wspólnym celem zespołowym i organizacyjnym
 • Faktyczne cele naszego zespołu

Różnice między ludźmi

 • Wstępna analiza różnic między członkami zespołu
 • Role zespołowe wg. M. Belbina
 • Rola jednostki w zespole

Role zespołowe wg. M. Belbina

 • Autodiagnoza
 • Diagnoza innych członków zespołu
 • Analiza autopercepcji

Zalety i wady zespołów pracowniczych

 • Efekt synergii.
 • Doświadczenie zwiększenia efektywności w pracy zespołowej
 • Bariery efektywności zespołu

Sytuacje trudne i ich rozwiązywanie

 • Powody sytuacji trudnych
 • Komunikacja w sytuacji trudnej (perspektywa JA)
 • Konflikt
 • Rozwiązywanie konfliktu metodą 6 kroków T. Gordona

Praktyka komunikacji między członkami zespołu i rozwiązywanie faktycznych konfliktów (w razie potrzeby)

Podsumowanie szkolenia

 • My jako zespół
 • Za co cenię moich kolegów
 • Indywidualny plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Autodiagnoza wg. M. Belbina
 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.