Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Przywództwo w jakości

Program szkoleniowy dla producentów farmaceutyków, środków spożywczych i dodatków do żywności.

Znacznie bezpieczniej i taniej jest zapobiegać niezgodnościom jakościowym niż dochodzić ich przyczyn po fakcie. Oferujemy wbudowanie jakości w codzienną pracę każdego z pracowników, co sprawi, że zewnętrzni inspektorzy GMP (GIF, FDA, MHRA i innych) będą postrzegani jak partnerzy biznesowi, a wytwarzane produkty będą bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

Cele:
 • Poprawa przestrzegania procedur poprzez uzasadnienie ich użyteczności
 • Poprawa wyników kontroli poprzez nauczenie pracowników właściwego nastawienia oraz radzenia sobie z emocjami
 • Poprawa jakości poprzez zwiększenie odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Dlaczego my:

Gwarantujemy wysoką skuteczność, ponieważ łączymy wiedzę biochemiczną, doświadczenie w branży farmaceutycznej z elementami psychologii poznawczej i coachingu. Wychodzimy z założenia, że każda firma jest inna i dlatego też w celu przygotowania dopasowanego programu niezbędne będzie spotkanie uściślające Państwa potrzeby. Następnie w ciągu 7 dni przygotujemy ofertę adresowaną dokładnie do pracowników Państwa Firmy, uwzględniającą konkretne potrzeby biznesowe. Oferta będzie zawierała informacje o propozycjach programowych z uściślonymi celami finalnymi dla każdej z grup szkoleniowych, harmonogram projektu oraz koszt inwestycji. Po zakończeniu programu, w razie potrzeby, przez kolejne 3 miesiące gwarantujemy bezpłatne konsultacje dla wszystkich uczestniczących w nim pracowników.

Program szkolenia lub cyklu powiązanych ze sobą szkoleń może zawierać m.in. następujące tematy:
 • Umiejętności menadżerskie - od kierowania do przywództwa
 • Psychologiczne przygotowanie do audytu zewnętrznego
 • Wartości organizacyjne
 • Jakość jako główna wartość firmy farmaceutycznej
 • Efektywność osobista
 • Asertywność
 • Komunikacja dla menadżerów
 • Radzenie sobie ze stresem
 • Trening twórczego rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętności coachingowe a przywództwo
 • Współpraca w zespole
 • Zarządzanie zmianą - jak pomóc pracownikom w jak najszybszej adaptacji do nowej sytuacji.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne
 • Symulacje inspekcji
 • Sesje coachingowe.
Odbiorcy szkolenia:

3 poziomy przywództwa - kadra zarządzająca, menadżerowie średniego szczebla, pracownicy realizujący poszczególne procesy.

Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Referencje:

W branży farmaceutycznej pracowaliśmy dla:

 • Pliva - Indywidualne sesje oraz warsztaty grupowe przygotowujące kluczowych pracowników do rozmów z audytorem FDA. Warsztat - Wartości i cele firmy - dla pionu jakości i pionu produkcji. Trening dla trenerów wewnętrznych.
 • Alcon - Profesjonalna prezentacja handlowa (doskonalenie umiejętności prezentacyjnych przedstawicieli medycznych), Profesjonalna prezentacja naukowa (warsztat dla lekarzy współpracujących).
 • Polfa Pabianice - Szkolenie dla kadry produkcyjnej - Jakość produkcji naszą codziennością (warsztaty indywidualne i grupowe)