Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Podstawy telemarketingu

W sytuacji coraz silniejszej konkurencji w praktycznie wszystkich branżach związanych ze sprzedażą towarów i usług, jak również zdobywaniem informacji, pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na profesjonalnych telemarketerów.

Telemarketer to telefoniczny handlowiec, do którego obowiązków należy pozyskiwanie i obsługa klienta, badanie ich potrzeb oraz sprzedaż produktów i usług za pośrednictwem telefonu, jak również pozyskiwanie niezbędnych informacji. Aby pracę tę wykonywać skutecznie, potrzebna jest wytrwała osobowość oraz szereg umiejętności, które ułatwią lub wręcz umożliwią pracę na tym stanowisku. To szkolenie przygotuje kandydatów do efektywnego wejścia w  rolę telemarketera.

Uczestnicy szkolenia:

Kandydaci na telemarketerów

Informacje dodatkowe:

Zakres szkolenia i szczegóły programowe zostaną dostosowane do konkretnych organizacji. Jest też możliwość stworzenia programu zaawansowanego dla aktywnych telemarketerów oraz pomocy w tworzeniu działu telemarketingu i zasad jego działania.

Czas trwania:

3 dni

Proponowane treści:

Definicja i rodzaje telemarketingu

 • Doświadczenie w prowadzeniu rozmów telefonicznych różnego typu
 • Telemarketing wychodzący i przychodzący
 • Telemarketing wewnętrzny i zewnętrzny
 • Sprzedaż za pośrednictwem telefonu
 • Główne zalety i wady telemarketingu

Omówienie cech dobrego telemarketera

 • Cechy telemarketera
 • Umiejętności niezbędne w telemarketingu
 • Zasady autoprezentacji

Proces komunikacji

 • Różnice między rozmową osobistą a telefoniczną
 • Komunikacja werbalna a niewerbalna
 • Techniki i preferencje aktywnego słuchania
 • Poprawne używanie głosu
 • Poprawne wyrażanie się
 • Funkcja i rodzaje pytań
Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • Ćwiczenia doskonalące przekaz werbalny
 • Ćwiczenia doskonalące pracę głosem

Przygotowanie do rozmowy

 • Skrypt rozmowy wychodzącej
 • Skrypt rozmowy przychodzącej
 • Notatki z rozmowy

Wykonywanie rozmów wychodzących i przychodzących

 • Zasady prowadzenia rozmów
 • Dopasowanie skryptu do rozmówcy
 • Operowanie językiem korzyści

Różne cele rozmów i trening prowadzenia różnych rodzajów rozmów

 • Obsługa klientów
 • Udzielanie informacji
 • Umawianie spotkań przez telefon
 • Rozmowa po przesłaniu oferty
 • Trening prowadzenia rozmów telefonicznych

Pole minowe w trakcie rozmowy telefonicznej

 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Radzenie sobie z emocjami
 • Odwołanie się do zaplecza

Podsumowanie szkolenia

 • Przyczyny małej efektywności telemarketingu i sposoby zapobiegania
 • Plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Wykłady interaktywne
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.