Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Obsługa klienta

Klient może zachowywać się naturalnie i swobodnie. Rola profesjonalisty w obsłudze jest dużo trudniejsza, bo nie może on „być sobą” w tym samym znaczeniu, co klient.

Niezależnie od nastroju, zmęczenia i emocji, musi dobrze grać swoją rolę, aby dla klienta było oczywiste, że jest pożądanym gościem. Celem tego szkolenia jest właśnie budowanie i wzmacnianie u pracowników obsługi pozytywnego nastawienia do swojej pracy i do klienta. Zwiększamy też kompetencje pracowników w zakresie umiejętności interpersonalnych w celu doskonalenia jakości obsługi klientów.

Adresat:

Pracownicy obsługujący klientów

Cele:
 • poprawa jakości kontaktu z klientem, utrwalanie pozytywnego nastawienia do klientów
 • kształtowanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do komunikowania się
 • nabycie wiedzy z teorii komunikacji i psychologii kontaktu z klientem
 • wzmacnianie motywacji do pracy
 • uświadomienie uczestnikom szkolenia, jak ważną rolę pełnią w firmie.
Proponowane treści:

Cele stojące przed pracownikami obsługi klienta

 • Określenie obszarów obsługi klienta
 • Doprecyzowanie celów
 • Analiza pozytywnych i negatywnych sytuacji z zakresu obsługi klienta
 • Trzy obszary potrzeb klienta
 • Określenie znaczenia roli pracowników obsługujących klienta dla wyników i wizerunku organizacji

Kompetencje pracownika obsługi

 • Profil pracownika obsługi
 • Analiza mocnych stron i obszarów do rozwoju

Rola i konsekwencje pierwszego wrażenia w spotkaniu z klientem

 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Efekt halo
 • Zasady tworzenia pozytywnego pierwszego wrażenia
 • Zagrożenia płynące z automatyzmu pierwszego wrażenia
 • Trzy kanały komunikacji

Prowadzenie rozmowy telefonicznej z klientem

 • Różnice miedzy rozmową telefoniczną a osobistą
 • Zasady rozmowy telefonicznej przychodzącej
 • Schemat i zasady rozmowy telefonicznej wychodzącej

Komunikacja, czyli sztuka porozumiewania się

 • Rola pytań w rozmowie z klientem
 • Sztuka aktywnego słuchania
 • Komunikaty, które klienci lubią
 • Komunikaty, które mogą utrudnić kontakt z klientem
 • Komunikacja niewerbalna i jej znaczenie

Różnice między ludźmi

 • Typologia klientów
 • Wpływ osobowości klienta na jego zachowanie w firmie
 • Wpływ osobowości pracownika na podejście do klienta

Trening dopasowania komunikacji do potrzeb psychologicznych i proceduralnych klientów

Podsumowanie szkolenia

 • Przypomnienie najważniejszych elementów szkolenia
 • Indywidualny plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Pliki do pobrania: