Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników jest zagadnieniem, któremu poświęca się ogromnie dużo czasu i uwagi na zebraniach menadżerów najwyższego szczebla zarządzania wielu firm.

Wydawać by się więc mogło, iż w tej dziedzinie zarządzania ludźmi odnotowuje się stały postęp. Tymczasem zarówno obserwacja praktyczna, jak i dane naukowe wskazują, iż jest inaczej. Najdobitniej udowodniły to przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badania, które ujawniły, że 84% pracowników twierdzi, że gdyby chcieli, mogliby pracować o wiele efektywniej, a aż 50% przyznaje, że w pracę wkłada jedynie tyle wysiłku, aby nie zostać z niej wyrzuconym. Czy w naszych organizacjach wyglądałoby to znacząco inaczej?

Przytoczone powyżej dane, świadczą o tym, jak ogromny potencjał wzrostu rentowności przedsiębiorstw tkwi we wzmacnianiu zaangażowania pracowników. Tymczasem większość stosowanych w firmach systemów motywacyjnych jest mało skuteczna. Na tym szkoleniu uczestnicy nauczą się działać tak, aby ich praca przynosiła znaczące efekty dla organizacji oraz zadowolenie ich samych i ich pracowników.

Cele:
 • Nabycie najnowszej wiedzy dotyczącej skutecznych metod motywowania pracowników
 • Doskonalenie umiejętności zwiększania zaangażowania ludzi w wykonywanie przez nich zadania
 • Identyfikacja czynników obniżających motywację i sposobów na ich uniknięcie
 • Poznanie wybranych technik motywowania dobranych do osobowości pracowników i wykonywanych przez nich zadań.
Czas trwania:

2 dni

Uczestnicy szkolenia:

Kadra menadżerska wszystkich szczebli, kierownicy projektów.

Proponowane treści:

Rozumienie człowieka w organizacji

 • Nasza kultura organizacyjna
 • Wartości własne i wartości organizacyjne

Teorie motywacji

 • Praktyczne wskazówki wynikające z różnych teorii motywacji
 • Autodiagnoza czynników motywujących

Automotywacja

 • Znaczenie automotywacji szefa w motywowaniu podwładnych
 • Badanie poziomu własnej motywacji
 • Sposoby wpływu na własną motywację
 • Pomoce/narzędzia zewnętrzne pomagające zmotywować się do osiągania celów

Osobowość a motywacja

 • Podstawowe różnice między ludźmi
 • Autodiagnoza własnej osobowości
 • Ćwiczenie uważności na drugiego człowieka

Motywowanie w praktyce

 • Poznanie własnych wewnętrznych blokad utrudniających motywowanie pracowników
 • Poznanie własnych wewnętrznych zasobów sprzyjających motywowaniu pracowników
 • Sposoby motywowania różnych osób

Identyfikacja czynników obniżających motywacje pracowników

 • Czynniki obniżające motywację
 • Analiza otoczenia pracowników
 • Analiza osobowości pracowników

Techniki pozamaterialnego motywowania pracowników

 • Narzędzia motywacji w ręku kierownika
 • Trening zadawania motywujących pytań
 • Wprowadzenie do metody prowadzenia rozmów rozwojowych wg. modelu GROW

Podsumowanie

 • Przypomnienie najważniejszych treści
 • Indywidualny plan działań motywujących podwładnych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.