Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Kształtowanie autorytetu szefa

Autorytet kiedyś był nieodłącznym atrybutem funkcji dyrektora czy kierownika. Dziś to za mało – autorytet formalny jest tylko jedną ze składowych autorytetu, a nawet czasami nie musi występować.

Najważniejsze są: autorytet wiedzy, doświadczenia i wynikający z charyzmy. Czy możemy nauczyć się świadomie kształtować własny autorytet? Jak najbardziej tak i temu właśnie poświęcone jest to szkolenie.

Czas trwania:

2 dni (lub 1 dzień, jeśli w cyklu)

Uczestnicy:

Kadra menadżerska wszystkich szczebli

Cele:
 • Poznanie czynników wpływających na budowanie autorytetu
 • Doskonalenie umiejętności zarządzania
 • Kształcenie postaw menedżerskich.
Proponowane treści:

Autoprezentacja

 • Sposoby autoprezentacji a budowa autorytetu
 • Atrybuty autorytetu

Oczekiwania pracowników wobec szefa

 • Przyjęcie innej perspektywy
 • Oczekiwania a autorytet

Motywacja indywidualna

 • Budowa autorytetu poprzez motywowanie pracowników
 • Motywacja za pomocą kija i marchewki a inne sposoby motywowania
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Dystans kontra partnerstwo

Typowe błędy w zarządzaniu

 • Co powoduje, że tracimy autorytet
 • Jak zapobiegać utracie autorytetu

Doskonała komunikacja

 • Komunikaty budujące autorytet
 • Ważne rozmowy
 • Różnica między poleceniem a prośbą
 • Wydawanie poleceń służbowych.

Rozliczanie podwładnych z wykonywanych zadań

 • Stopniowanie kontroli
 • Kontrola zdalna
 • Kontrola uczestnicząca

Informowanie o efektach pracy

 • Zasady przekazywania informacji
 • Praktyka udzielania informacji zwrotnej

Plan działań budujących autorytet

 • Podsumowanie, powtórzenie treści szkolenia
 • Wymiana dobrych praktyk i informacje uzupełaniające
 • Budowa indywidualnego planu działań budujących autorytet.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.