Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Komunikacja interpersonalna

Większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że komunikacja to coś więcej niż mówienie i choć: „od pierwszych dni swojego życia człowiek zaczyna się przyuczać do reguł komunikowania, to [jednak] owe reguły są dla niego mało świadome” (cytat za Paulem Watzlawickiem).

Szkolić się z komunikacji to nie moda, lecz konieczność: nie można rozważać problemów związanych z oddziaływaniem jednych ludzi na drugich nie znając zasad komunikowania się. Warto też świadomie trenować użyteczne techniki komunikacyjne i do tego właśnie zapraszamy uczestników tego szkolenia.

Cele szkolenia:
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych
 • Zwiększenie świadomości stosowania technik/narzędzi komunikacyjnych
 • Zwiększenie skuteczności prowadzonych rozmów
 • Kształtowanie umiejętności interpersonalnych niezbędnych do pozytywnego komunikowania się z klientami
 • Wzmacnianie pozytywnych przekonań
Program szkolenia:

Komunikacja jako warunek skutecznego działania

 • Autoprezentacja – co, jak i dlaczego mówimy o sobie
 • Schemat procesu komunikacji interpersonalnej
 • Praktyczne konsekwencje procesu komunikowania się
 • Odpowiedzialność za efektywność komunikacji

Komunikacja w różnych sytuacjach

 • Formy komunikacji
 • Komunikacja osobista i przez telefon – podobieństwa i różnice
 • Wyrażanie myśli i uczuć, uważne słuchanie, wrażliwości na sygnały niewerbalne, dawanie informacji zwrotnej

Podstawowe umiejętności komunikacyjne – trening

 • Zadawanie pytań
 • Słuchanie
 • Parafrazowanie

Sprawdzone techniki lingwistyczne

 • Słowa i zwroty, jakich należy unikać w rozmowie
 • Zwroty perswazyjne
 • Trening technik lingwistycznych

Komunikacja asertywna

 • Postawa asertywna
 • Komunikat asertywny z perspektywy JA
 • Prośba i odmowa asertywna
 • Trening komunikacji asertywnej

Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych

 • Identyfikacja barier komunikacyjnych
 • Sposoby przeciwdziałania powstawaniu barier
 • Przełamywanie stereotypów w kontakcie z innymi
 • Sposoby postępowania w przypadku zauważenia bariery

Ćwiczenia symulacyjne z zakresu prowadzenia rozmów w różnych sytuacjach

Podsumowanie szkolenia

 • Powtórzenie najważniejszych elementów szkolenia
 • Zebranie i wyjaśnienie pozostałych wątpliwości dotyczących komunikacji interpersonalnej
 • Indywidualny plan działań doskonalących efektywność komunikacyjną.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.