Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Doskonalenie umiejętności sprzedażowych

Przedstawiciele handlowi to być może najlepiej wyszkolona grupa zawodowa. Najbardziej też potrzebująca ciągłego doskonalenia i „ostrzenia piły”, aby nie wpaść w rutynę lub poddać się wypaleniu zawodowemu.

Poniższe szkolenie pozwala powtórzyć wiedzę i doskonalić podstawowe umiejętności sprzedażowe oraz dodać  nowe umiejętności zwiększające efektywność dotarcia do każdego klienta i zwiększające sprzedaż.

Adresat:

sprzedawcy lub przedstawiciele handlowi (program jest dostosowywany do grupy odbiorców)

Cele:
 • zwiększenie efektywności sprzedaży
 • budowa poczucia pewności w kontakcie z klientem
 • zwiększenie skuteczności perswazji
 • wzmocnienie elastyczności w kontakcie z klientem
 • doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wywierania wpływu
 • wzrost szacunku dla innych i tolerancji na różnice między ludźmi.
Proponowane treści:

Ja i mój rynek

 • Ja jako sprzedawca
 • Moje kompetencje
 • Sukces w sprzedaży
 • Kim jest mój klient

Schemat rozmowy sprzedażowej

 • Powitanie i nawiązanie kontaktu
 • Techniki analizy potrzeb
 • Argumentacja sprzedażowa
 • Finalizacja sprzedaży
 • Diament, Odwrócony trójkąt, Koło sprzedaży, Trójkąt bermudzki

Psychologiczne reguły wywierania wpływu

 • Wprowadzenie 6 reguł wg. R. Cialdiniego
 • Praktyczne zastosowania reguł wywierania wpływu

Trening elementów technik sprzedaży

 • Zadawanie trafnych pytań
 • Słuchanie empatyczne
 • Parafraza
 • Argumentowanie
 • Słowa mocy i słowa słabości - elementy języka perswazji
 • Ukryte założenia
 • Elementy negocjacji w sprzedaży

Trudny klient czy trudna sytuacja w sprzedaży?

 • Różnica między klientem trudnym z natury, a klientem w trudnej sytuacji
 • Czego klient nie powinien usłyszeć, bo zrobi się trudny?
 • Czego klient nie powinien doświadczyć?

Motywy kupna i inne cechy odróżniające klientów (metaprogramy)

 • Wprowadzenie metaprogramów
 • Rozpoznanie własnych metaprogramów
 • Dopasowanie komunikatów do konkretnego odbiorcy

Trening prowadzenia rozmów sprzedażowych
Podsumowanie

 • Powtórzenie kluczowych treści
 • Indywidualny plan działań doskonalących umiejętności sprzedażowe.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.