Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Doskonalenie umiejętności prezenterskich

Umiejętności prezentacji są istotne w wielu aspektach życia zawodowego specjalistów i menadżerów. Rzadko jednak mają oni przygotowanie w tym kierunku, a nawet jeśli przechodzili jakieś teoretyczne szkolenia, to nieliczni tylko regularnie obserwują swoje wystąpienia z nagrań i mają okazję doskonalić te umiejętności. Taką unikalną możliwość daje to szkolenie.

To szkolenie nie tylko uporządkuje wiedzę na temat prezentowania i pozwoli przetrenować umiejętność prezentacji, ale przede wszystkim pozwoli zobaczyć siebie w akcji i uzyskać informację zwrotną od trenera i pozostałych uczestników.

Adresat:

Osoby mające w swoich obowiązkach przygotowywanie i prowadzenie prezentacji różnego typu (np.: prezentowanie danych na zebraniach, prezentacje szkoleniowe, prezentacje produktowe i sprzedażowe dla grup).

Czas trwania:

minimum 2 dni.

Cele:
 • doskonalenie osobistych umiejętności prezenterskich
 • nabycie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii uczenia się i nauczania
 • umiejętności z zakresu stosowania zróżnicowanych metod prezentacyjnych
 • wzrost pewności siebie w wystąpieniach publicznych.
Proponowane treści:

Identyfikacja obszarów wiedzy z zakresu prezentacji

 • Doświadczenia i oczekiwania uczestników w prowadzeniu prezentacji
 • Różne rodzaje prezentacji
 • Autoprezentacja jako jeden z elementów każdej prezentacji

Zasady przygotowań do prezentacji

 • Rozpoznanie audytorium
 • Cele prezentacji
 • Główne tezy
 • Zbieranie materiału
 • Metody porządkowania informacji.
 • Osobiste przygotowanie do prezentacji
 • Radzenie sobie z tremą/stresem
 • Przygotowanie głosu
 • Notatki i inne narzędzia wspomagające prezentację

Trzy kanały przekazu

 • Spójność komunikacyjna
 • Dostosowanie prezentacji do trzech typów odbiorców

Metody prowadzenia prezentacji

 • Psychologiczne aspekty nauczania i uczenia się ludzi dorosłych
 • Struktura prezentacji.
 • Przygotowanie krótkiej prezentacji

Prezentacje z informacja zwrotną

 • WystępyInformacja zwrotna od obserwatorów i trenera
 • Przeformułowanie własnych wystąpień w oparciu o wskazówki trenerów

Sytuacje trudne w czasie prezentacji

 • Określenie możliwych sytuacji trudnych
 • Sposoby zapobiegania powstania sytuacji trudnej
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnej
 • Sposoby radzenia sobie z tzw. trudnym uczestnikiem

Podsumowanie

 • Określenie własnych obszarów do rozwoju
 • Plan pracy nad rozwojem własnych umiejętności prezenterskich.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.