Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Doskonalenie efektywności osobistej

Szkolenia z zarządzania były dawniej bardzo popularne, ale najczęściej mało wnosiły. Uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną, lecz nie wykorzystywali jej w codziennej praktyce.

Szkolenie prowadzone przez nas nie tylko wzbogaci wiedzę i umiejętności z tego zakresu, ale również zachęci do podjęcia konkretnych działań, które wpłyną na efektywność osobistą uczestników.

Adresat:

dowolny.

Cele:
 • Ukształtowanie postawy proaktywnej
 • Uświadomienie uczestnikom, iż do efektywności można dojść przez organizację czasu pracy
 • Rozpoczęcie procesu kształtowania pozytywnych nawyków
 • Przypomnienie i zastosowanie podstawowych zasad ustalania celów  planowania i delegowania.
Proponowane treści:

Co to znaczy być efektywnym

 • Zdefiniowanie efektywności
 • Dlaczego zarządzamy sobą w czasie.
 • Równowaga między pracą a życiem prywatnym

Analiza przyczyn strat czasu i znajdowanie rozwiązań

 • Autoanaliza
 • Wymiana dobrych praktyk
 • Określenie swojej strefy wpływu i odpowiedzialności
 • Znalezienie pierwszych indywidualnych rozwiązań

Określanie celu

 • Po co cele mają być SMART
 • Utożsamianie się z celami

Wyznaczanie priorytetów

 • Ważność a pilność zadań
 • Zasady priorytetowania

Podejmowanie decyzji

 • Poznanie i zastosowanie metod
 • Praktyka procesu podejmowania decyzji

Wartościowanie i planowanie zadań do wykonania

 • Analiza studium przypadku
 • Zasady planowania
 • Nawyki a efektywność
 • Zaplanowanie 6. codziennych czynności
 • Zaplanowanie własnych zadań 1 dnia w kalendarzu

Emocje i stres a efektywność

 • Wpływ emocji na efektywność
 • Wpływ stresu i wypalenia zawodowego na efektywność
 • Techniki radzenia sobie z własnymi emocjami
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • Wykorzystanie pozytywnych emocji do zwiększenia efektywności - gamifikacja

Podsumowanie

 • Co jeszcze może zagrozić naszej efektywności – odpowiedzi na ewentualne wątpliwości uczestników
 • Zaplanowanie zmiany – plan działań poszkoleniowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.