Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Coaching jako narzędzie wspierające rozwój współpracowników

Kierowanie ludźmi nabrało ostatnio innego wymiaru. Patrząc na cele długoterminowe, firmy doceniają menadżerów, którzy wspierają rozwój pracowników maksymalizując w ten sposób ich zaangażowanie.

Coraz więcej menadżerów zostaje coachami, jednak nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na to, aby menadżer poddał się wielodniowemu procesowi certyfikacyjnemu. Poniższe trzydniowe szkolenie pozwoli na wzmocnienie postawy coachingowej uczestników oraz nauczy ich stosowania podstawowych narzędzi coachingowych, dzięki którym będą mogli prowadzić działania coachingowe wspierające rozwój pracowników,  w ten sposób wpływając długofalowo na wyniki organizacji.

Uczestnicy szkolenia:

Kadra kierownicza, specjaliści ds. rozwoju, konsultanci personalni, trenerzy wewnętrzni, biznes HR Partnerzy

Czas trwania szkolenia:

3 dni

Cel główny szkolenia:

Zwiększenie potencjału i efektywności pracowników organizacji dzięki przygotowaniu teoretycznemu i praktycznemu wytypowanych uczestników szkolenia do pełnienia roli coachów wewnętrznych

Cele szkolenia:
 • Weryfikacja własnych predyspozycji osobowościowych i zasobów osobistych użytecznych w pracy coacha
 • Rozwój kluczowych umiejętności niezbędnych w coachingu
 • Poznanie i przećwiczenie narzędzi coachingowych
 • Praktyka prowadzenia sesji coachingowych z klientami wewnętrznymi
 • Zwiększenie swojej efektywności zawodowej
Program szkolenia:

Czym jest coaching

 • Rodzaje coachingu
 • Korzyści ze stosowania coachingu
 • Umiejętności niezbędne i użyteczne w pracy coacha
 • Różnice w byciu coachem i szefem

Różnice między ludźmi

 • Wprowadzenie typologii
 • Identyfikacja zasobów osobistych
 • Wskazówki do diagnozy klientów coachingu
 • Rozwijanie uważności na drugiego człowieka

Coaching a zmiana

 • Co powoduje rozwój
 • Jak na podejście do zmian wpływa osobowość klienta
 • Na co warto zwrócić uwagę w pracy z różnymi typami osób

Proces coachingu

 • Spotkanie z coachem i/lub spotkanie trójstronne – ustalenie celu coachingu
 • Kontrakt – rola i forma
 • Sposób dokumentowania sesji
 • Coaching – spotkania z coachem
 • Zadania podczas sesji i po sesji
 • Zakończenie procesu – raport dla zleceniodawcy

Sesja coachingowa

 • Schemat ogólny
 • Stałe elementy sesji
 • Zmienne elementy sesji
 • Cykl uczenia się Kolba – cykl uczenia się ludzi dorosłych a proces coachingowy

Cele coachingowe – zasady, praktyka ustalania

Rola pytań w coachingu – rodzaje, wykorzystanie w różnych modelach prowadzenia rozmów, praktyka zadawania pytań

Trening w coachingu

 • Zasada 3P

Feedback w coachingu

 • Schemat feedbacku coachingowego
 • Zasady dawania feedbacku coachingowego

Action plan

 • Przykłady
 • Budowanie action planu
 • Praktyka

Trening prowadzenia rozmowy coachingowej

 • Prowadzenie rozmów coachingowych na forum z informacją zwrotną i możliwością poprawy elementów rozmowy
 • Rozwiązywanie przykładowych realnych problemów z praktyki uczestników

Podsumowanie szkolenia

 • Pytania do trenerów
 • Superwizja – omówienie potrzeby i zasad
 • Zebranie wniosków do rozwoju uczestników
 • Indywidualny plan działań rozwojowych.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.