Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Coaching i mentoring w zarządzaniu zespołem

Minęły bezpowrotnie czasy „zawodu dyrektora”, czy szefa autokraty. Żeby efektywnie zarządzać zespołem trzeba być elastycznym i mieć wysoki poziom inteligencji emocjonalnej.

Dziś szef żeby wpływać na efektywność swoich podwładnych wciela się w rolę mentora lub coacha w zależności od potrzeb pracowników i własnych możliwości. To szkolenie zwiększa możliwości szefa wpływania na swoich pracowników dzięki umiejętności zmiany roli jaką dla nich pełni.

Uczestnicy szkolenia:

Menadżerowie liniowi i kadra średniego szczebla.

Czas trwania:

2-3 dni.

Cele:
 • Indywidualizacja podejścia do pracowników
 • Zwiększenie motywacyjnych oddziaływań na podległych pracowników
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
 • Zwiększenie samodzielności i efektywności w obszarze podejmowania decyzji własnych i u podległych pracowników.
Proponowane treści:

Czym są coaching i mentoring

 • Wymiana doświadczeń w obszarze Coachingu i mentoringu
 • Wykazanie różnic w podejściach do Coachingu i mentoringu
 • Ujednolicenie znaczenia pojęć

W jakim zakresie warto wykorzystać coaching w zarządzaniu zespołem

 • Etapy rozwoju zespołu i dopasowanie wymaganych działań szefa
 • Wprowadzenie rozróżnienia działań mentoringowych i coachingowych
 • Wykazanie korzyści z takiego postępowania

Techniki coachingowe

 • Wprowadzenie technik coachingowych
 • Trening zadawania pytań i słuchania
 • Trening prowadzenia rozmowy rozwojowej zgodnie z modelem GROW
 • Trening prowadzenia rozmowy rozwojowej według schematu 4R

Mentoring

 • Rola instruktażu.
 • Trening prowadzenia instruktarzu

Dopasowanie działań do pracownika

 • Jak dokonywać wyboru sposobu działania
 • Trening prowadzenia rozmów z pracownikami w różnych sytuacjach

Rola lidera, coacha, mentora - konflikt czy synergia?

 • Wykazanie zwiększenia efektywności pracowników przy zróżnicowaniu działań
 • Trening prowadzenia rozmów z pracownikami w różnych sytuacjach
 • Podsumowanie indywidualnych korzyści ze szkolenia
 • Indywidualny plan działań rozwojowych menadżera
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.