Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Cele i zasady wdrażania programów adaptacyjnych dla nowych pracowników

Rekrutacja pracowników kosztuje bardzo dużo, jeszcze większe są koszty zatrudnienia pracownika, gdy nie zaaklimatyzuje się on w organizacji, gdy odejdzie po lub w czasie okresu próbnego.

Często też zbyt długo trwa okres zmniejszonej efektywności, a więc adaptacji pracownika, dlatego tak istotne jest właściwe podejście do wprowadzania pracownika do organizacji.

Cele:
 • Usystematyzowanie i integracja dotychczasowej wiedzy na temat tworzenia i wdrażania programów adaptacyjnych
 • Szybsza adaptacja nowych pracowników - osiągnięcie pełnej efektywności w krótkim czasie
 • Zmniejszenie rotacji kadry
 • Zwiększenie lojalności pracowników
 • Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat badania efektywności programów adaptacyjnych.
Czas trwania:

1 dzień

Uczestnicy:

pracownicy działu kadr, HR business partnerzy, menadżerowie wszystkich szczebli.

Program szkolenia:

Powody wprowadzania i cele programów adaptacyjnych

 • Skutki braku programu adaptacyjnego
 • Cele programów adaptacyjnych

Zasady projektowania programów adaptacyjnych

 • Elementy programów adaptacyjnych
 • Szkolenia adaptacyjne jako jeden z elementów programów adaptacyjnych.
 • Mentoring

Warunki skutecznego działania programów adaptacyjnych

 • Metody implementacji programów adaptacyjnych.
 • Rekrutacja jako wstępny etap adaptacji pracownika
 • Rola menadżera w adaptacji pracownika
 • Angażowanie innych członków zespołu w adaptację pracownika

Korzyści organizacji ze sprawnie działających programów adaptacyjnych

 • Wymiana dobrych praktyk
 • Praktyka tworzenia programu adaptacyjnego
 • Podsumowanie korzyści ze sprawnie działających programów adaptacyjnych.
Metodologia:
 • Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:
 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.