Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Budowanie zespołu

Niewielu specjalistów pracuje dziś niezależnie od innych. Kluczem do efektywności organizacji są efektywne zespoły.

Menadżerowie coraz lepiej są przygotowani do zarządzania ludźmi, jednak rzadko rzetelnie podchodzą do budowania zespołu, zwłaszcza, jeśli współpraca członków zespołu nie jest oczywista. Szkolenie to przygotuje menadżerów i kandydatów na menadżerów do stworzenia efektywnego zespołu nawet wtedy, gdy dotychczas zarządzali ludźmi rozproszonymi w terenie.

Czas trwania:

2 dni

Uczestnicy:

Kandydaci na menadżerów, menadżerowie liniowi, kierownicy projektów.

Cele:
 • Przygotowanie uczestników do stworzenia efektywnego zespołu
 • Kształtowanie kompetencji menadżerskich
 • Doskonalenie kompetencji osobistych
Proponowane treści:

Wizja pracy zespołu

 • Od czego zacząć budowę zespołu
 • Jak zacząć, żeby z grupy zrobić zespół
 • Moja wizja

Budowanie atmosfery współpracy i zaufania

 • Jakjednocześnie budować autorytet i zaufanie
 • Jak tworzyć atmosferę współpracy w różnych sytuacjach
 • Co zrobić przy zespole rozproszonym

Wykorzystanie efektu synergii do zwiększenia efektywności zespołów

 • Obserwacja działania efektu synergii
 • Praktyka działań budujących zespół

Style zarządzania

 • Analiza preferowanego stylu
 • Badanie możliwości dopasowania stylu do sytuacji

Etapy rozwoju zespołu i dopasowanie działań menadżerskich na poszczególnych etapach

 • Analiza poszczególnych faz pracy zespołowej i zagrożeń z nimi związanych
 • Dopasowanie możliwych zachowań do potrzeb zespołu na każdym z etapów

Role zespołowe i dopasowanie zadań do predyspozycji członków zespołu

 • Wprowadzenie typologii M. Belbina
 • Autoanaliza
 • Rozpoznanie poszczególnych pracowników
 • Dopasowanie zadań do typu pracownika

Rekrutacja i adaptacja nowych pracowników

 • Uzupełnienie deficytu ról zespołowych
 • Sprzedaż idei (misji, wizji, wartości) zespołu
 • Potrzeby adaptacyjne różnych typów

Komunikacja w zespole

 • Sieci komunikacyjne
 • Formy komunikacji
 • Sposoby komunikowania różnych informacji
 • Praktyka wybranej formy komunikacji szefa z zespołem.
Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.