Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Asertywność

Asertywność najczęściej kojarzona jest z odmawianiem. Postawa asertywna to jednak dużo więcej – między innymi  szacunek dla siebie i dla innych oraz jasny, rzeczowy sposób komunikacji w każdej sytuacji.

Dzięki postawie asertywnej zwiększamy prawdopodobieństwo zrozumienia i skuteczności oddziaływania na innych nawet w trudnych sytuacjach. Tego uczestnicy nauczą się na tym szkoleniu.

Cele:
 • Kształtowanie wybranych umiejętności interpersonalnych niezbędnych do bezkonfliktowego i ograniczającego stres komunikowania się
 • Diagnoza poziomu i poznanie kierunków doskonalenia własnej asertywności;
 • Zwiększenie skuteczności działań
 • Poznanie asertywnego sposobu na pozytywne rozwiązywanie problemów w grupie
 • Wzrost ilości rozwiązywanych na bieżąco sytuacji konfliktowych.
Proponowane treści:

Istota asertywności

 • Definicja asertywności
 • Prawa asertywne
 • Indywidualna diagnoza poziomu asertywności

Możliwości i ograniczenia wynikające z przyjęcia różnych postaw

 • Poszerzenie świadomości w zakresie postawy agresywnej, asertywnej, uległej i manipulacyjnej.
 • Przyjęcie postawy asertywnej jako decyzja

Podstawowe techniki komunikacji asertywnej

 • Prośba i polecenie
 • Odmowa
 • Zdarta płyta
 • Komunikat z perspektywy Ja

Asertywna reakcja na krytykę

 • Radzenie sobie z negatywnymi emocjami
 • Zamiana oceny na opinię
 • Zamglenie

Sztuka zwiększania osobistej skuteczności

 • Hierarchia wnioskowania
 • Monolog wewnętrzny
 • Stopniowanie reakcji

Trening komunikacji asertywnej

Asertywne rozwiązywanie konfliktów i problemów w grupie

 • Wprowadzenie metody 6 kroków T. Gordona
 • Trening stosowania metody
 • Możliwości zastosowania metody w różnych sytuacjach

Podsumowanie

 • Powtórzenie kluczowych informacji ze szkolenia
 • Indywidualny plan wdrażania postawy asertywnej.
Metodologia:
 • Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:
 • Ćwiczenia w oparciu o studia przypadków
 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Drama – scenki z odgrywaniem ról
 • Warsztaty interaktywne
 • Konsultacje indywidualne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.