Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Aby palić się jasnym płomieniem i nigdy nie spłonąć

Warsztat antystresowy przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu.

Wypalenie zawodowe niegdyś kojarzone było ściśle z zawodami wprost związanymi z pomocą ludziom – terapeutami, pielęgniarkami. Dziś ta choroba dotyka już coraz szerszych kręgów zawodowych, powodując spustoszenie emocjonalne u pracowników opieki społecznej, urzędników, menadżerów.

Wszechobecny stres powoduje, że coraz mniej chętnie chodzimy do pracy, podopieczni czy klienci nas denerwują, jesteśmy wiecznie zmęczeni i zapominamy, z jakiego powodu chcieliśmy pracować właśnie w tym zawodzie, nawet jeśli był naszym wymarzonym.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom współczesnego spojrzenia na problem wypalenia zawodowego. Po szkoleniu uczestnik będzie umiał:

 • Radzić sobie doraźnie w sytuacji stresowej
 • Relaksować się
 • Rozmawiać w sposób ograniczający negatywne emocje
 • Zachować równowagę życiową
 • Efektywniej zarządzać swoją energią
 • Zapobiegać wypaleniu zawodowemu u siebie i innych
Zakres merytoryczny szkolenia:

Czym jest wypalenie zawodowe?

 • Definicja wypalenia zawodowego(wg. Maslach)
 • Definicja stresu

Cele zawodowe a obecny poziom stresu i tendencje do wypalenia zawodowego

 • Misja, cele zawodowe i oczekiwania związane z pracą
 • Lista cech środowiska przyczyniających się  do wypalania 
 • Oczekiwania a stresy – wnioskowanie płynące z odkrycia zależności

Podatność na syndrom wypalenia

 • Autodiagnoza poziomu stresu i wypalenia zawodowego
 • Kto jest najbardziej narażony na wypalenie się?

Trzy płaszczyzny przyczyn stresu i adekwatność działań zapobiegających

 • Autodiagnoza radzenia sobie ze stresem
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Główne powody stresu i negatywnych emocji

Proaktywność w zapobieganiu stresowi i wypaleniu zawodowemu

 • Co mogę zrobić, żeby stres mnie mobilizował, a nie demobilizował
 • Wartości a stres
 • Monolog wewnętrzny, jego wpływ na stres i możliwości zmiany
 • Lista irracjonalnych przekonań
 • Różne typy aktywności

Strefa wpływu – nierealność oczekiwań, straty energii w obszarach strefy zainteresowań

 • Czym jest strefa wpływu
 • Co mogę w pełni kontrolować
 • Za co jestem odpowiedzialny
 • Moje największe zalety

Co mogę zrobić aby:

 • Zapobiegać własnemu wypaleniu
 • Zapobiegać wypaleniu współpracujących ze mną osób
 • Poradzić sobie w sytuacji, gdy mam objawy wypalenia zawodowego

Podsumowanie – lepiej zapobiegać niż leczyć, indywidualny plan działania

Metodologia:

Metodologia warsztatów oparta na cyklu Kolba zawiera:

 • Stoliki zadaniowe (praca w grupach)
 • Mini wykłady
 • Zadania indywidualne
 • Dyskusje
 • Autodiagnoza
 • Warsztaty interaktywne.
Materiały dydaktyczne:

W czasie szkolenia pomocą dla uczestników będzie specjalnie przygotowana prezentacja, zostaną też użyte do ćwiczeń odpowiednie karty pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały merytoryczne w formie podręcznika (skrypt) oraz dokumentację poszkoleniową w formie elektronicznej (zdjęcia z flipów).

Przyznawane certyfikaty:

Imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Informacje organizacyjne:

Szkolenie zamknięte poprzedzone będzie analizą konkretnych problemów i potrzeb uczestników.

Uczestnicy szkolenia:

Osoby, którym praca przestała sprawiać radość, które czują się zmęczone i wyczerpane.
W szczególności pielęgniarki, rehabilitanci, recepcjonistki przychodni medycznych.