Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Kontakt1

Właściciel

Trener biznesu. Facylitator. Mentor. Coach

  • +48 600 879 332
MEDIA PLUS Anna Zaremba ul. Szyszkowa 20, Łosie, 05-250 Radzymin, woj. mazowieckie

Klauzula informacyjna formularza kontaktowego Akademii Facylitacji.

v1 z dnia 02-01-2019

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDIA PLUS Anna Zaremba z siedzibą w m. Łosie, ul.Szyszkowa 20, 05-250 Radzymin, woj. Mazowieckie, która w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej prowadzi usługę pod marką AKADEMIA FACYLITACJI.
  2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) zbierane są w celu udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy.
  3. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie związane z przesłaniem informacji marketingowych, to poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza wyraźnie udziela Pani/Pan zgody na przekazanie Panu/Pani tej informacji na wskazany adres e-mail lub numer telefonu.
  4. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w p. 2 zgodzie będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  5. Przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Wszelkie wyrażone przez Panią/Pana zgody można wycofać w dowolnym terminie.
  7. Administrator prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub żądań wymienionych w p. 4 i 5 w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.
  8. Z zasadami przetwarzania danych osobowych w MEDIA PLUS Anna Zaremba można się zapoznać tutaj.
  9. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora można się kontaktować pod adresem do@akademiafacylitacji.pl lub listownie na podany wyżej adres siedziby Administratora .