Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Szkolenie Grup Facylitation Metods

Szkolenie Grup Facylitation Metods zgromadziło 10 osób z różnych środowisk z całego świata, ponieważ facylitacja staje się jednym w ważniejszych narzędzi pracy zarówno przy zarządzania projektami, jak i w prowadzeniu spotkań w biznesie, administracji i NGO. Szczególnie tam, gdzie niezbędna jest partycypacja w podejmowaniu decyzji np., gdy:

 • podejmowana decyzja będzie miała wpływ na życie (lub pracę) uczestników,
 • wielość perspektyw wzbogaci postęp prac,
 • podejmowane są nowe działania niosące ze sobą ryzyka,
 • trzeba wyznaczyć nowy kierunek działań,
 • nie można dalej tolerować braku produktywności i/lub zysków, rotacji pracowników, czy niskiego zaangażowania pracowników,
 • potrzeba wzmocnić zaufanie i zdolność do wspólnej pracy w zespole,
 • praca grupowa jest elementem kultury organizacyjnej.

Wszyscy uczestnicy bardzo angażowali się w praktykowane zastosowania  metod facylitacji z Technology of Partycypation, przy okazji omawiając zaproponowane przez siebie, ważne tematy, takie, jak np.:

 • Przeciwdziałanie spożyciu dużej ilości cukru przez dzieci,
 • Elementy niezbędne do zbudowania efektywnego zespołu,
 • Akceptowanie uchodźców (praca przy wykorzystaniu w celu  inspiracji wiersza „Refugee” Ruvimbo Bungwe),
 • Zastosowanie Sticky Wall,
 • Jak radzić sobie gdy praca stresuje,
 • Sytuacje trudne w pracy facylitatora.

Szkolenie ugruntowało moje kompetencje facylitatora oraz poszerzyło umiejętności o dwie metody, których co prawda elementy znałam już wcześniej, ale zastosowane według struktury proponowanej przez Institute of Cultural Affairs dają jeszcze lepsze efekty.