Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Menadżerowie a zaangażowanie pracowników na podstawie badań Niemieckich. A jak jest w Polsce? *)

Kiedy pracownicy są zaangażowani, organizacje osiągają ponadprzeciętne wyniki. Badania Gallupa wykazały, że zespoły wysoce zaangażowane mają o 10% więcej zadowolonych klientów, o 22% większe zyski i o 21% większą produktywność. W organizacjach  o największym zaangażowaniu pracowników widzimy też mniej nieobecności (37%), mniej wypadków przy pracy (41%) i błędów wpływających na obniżenie jakości (41%).
Niemieccy menadżerowie uważają, że pracują dobrze. Jednak badania Gallupa wskazują, że najczęściej to szef zespołu jest odpowiedzialny za zaangażowanie pracowników. Tak więc jakość przywództwa, poparta prawidłową strategią, modelem biznesowym i prawidłowymi produktami i serwisem w dobrej cenie, mogą pomóc organizacji i zapewnić zrównoważony sukces.
Niemieckie dane wskazują, że pracownicy myślą o odejściu z pracy ze względu na swojego przełożonego. I to zarówno ci zaangażowani(7%), jak i ci, którzy określają się jako niezaangażowani (48%). Większość badanych pracowników (68%) przyznawała, że miała przynajmniej jednego złego menadżera w swojej karierze.
Gdy Gallup zapytał niemieckich menadżerów, dlaczego zostali zatrudnieni na obecnym stanowisku, cytowali swoje doświadczenie i czas pracy w organizacji a 47% wskazało, jako przyczynę, sukces w poprzedniej, nie menadżerskiej roli. To nie gwarantuje talentu menadżerskiego. Doświadczenie i umiejętności są ważne, ale naturalny sposób myślenia, czucia i zachowania jest, zdaniem Gallupa, jeszcze ważniejszy. Organizacje powinny zatrudniać menadżerów w oparciu o ich zdolność angażowania, dbania o pracowników i zdolności traktowania każdego pracownika jako indywidualnej jednostki.
Niezależnie od  tego, jak dobrze dobrani i utalentowani są menadżerowie, nadal potrzebują oni wsparcia – treningu i coachingu, aby mogli zrozumieć, czego potrzebują pracownicy od miejsca pracy, żeby być zaangażowani. Zaangażowanie pracowników powinno być regularnie badane, warto wyznaczać cele wzrostu zaangażowania i nagradzać menadżerów za ich osiągnięcie.
Te wnioski zostały wyciągnięte z badań Instytutu Gallupa przeprowadzonych za pomocą rozmów telefonicznych w Niemczech, w lutym i marcu tego roku na losowej próbce 1,429 dorosłych pracowników. Nie znam danych z Polski, jednak moje wieloletnie obserwacje polskich organizacji wskazują na to, że popełniają one podobne błędy. Warto zatem zastanowić się, czy moja organizacja bada zaangażowanie pracowników, jakie wyciąga wnioski i jak wspiera menadżerów, aby osiągać ponadprzeciętne wyniki.

*) Wpis oparty na artykule ze strony Instytutu Gallupa autorstwa Marco Nink, Gallup Senior Practice Expert.