Potrzebujesz kontaktu, - zadzwoń +48 600 879 332

Focus Homini

W założonej przez nas Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, Facylitacji i Partycypacji Społecznej Focus Homini każde spotkanie jest facylitowane. W tym spotkaniu dla coachów facylitacja graficzna Doroty Hoffmann z drobnym wkładem Ani.

Jak mówi statut Fundacji:

  1. Misją Fundacji jest przyczynianie się i wzmacnianie świadomego rozwoju jednostek i organizacji poprzez umożliwienie przekształcenia sposobu myślenia i działania oraz wyzwolenie ich pełnego potencjału.
  2. Celem fundacji jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna w zakresie m.in.:
    • edukacji, wspierania i pomocy w rozwoju osób i organizacji,
    • praktycznej promocji facylitacji, przedsiębiorczości, partycypacji społecznej, rozwoju osobistego i modelu uczenia się przez całe życie,

    a także każda inna działalność realizująca zamierzenia wskazane w ww. pkt 2.